Νεκτάριος Φαρμάκης: Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτ. Ελλάδος

Συνάντηση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.) με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνάντηση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.) με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.), συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , Νεκτάριο Φαρμάκη .

Στην συνάντηση συζητήθηκε τόσο η ένταξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας , όσο και γενικότερα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες του
κλάδου .

Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν , αφενός η ένταξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφετέρου η στενότερη συνεργασία του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , με την ανάληψη κοινών δράσεων , για την πληρέστερη ενημέρωση ιδιωτών και επαγγελματιών , για θέματα και οφέλη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πρωτοβουλίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ) , για συναντήσεις των Σωματείων , με τους Περιφερειάρχες της χώρας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κρέτση , τον Αντιπρόεδρο Ζαχαρία Χοχτούλα και την Γενική Γραμματέα Αλεξάνδρα Μπαρδάκη .

Την Π.Ο.Α.Δ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. και μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Α.Δ , Κρέτσης Δημήτριος .

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ – ΕΕΤΑΑ: Θα ξεκινήσουν νωρίτερα οι αιτήσεις