Το Κέντρο «NeaKoinè» στο πλευρό του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Το Κέντρο Πολιτισμού Ι. Π. Μεσολογγίου «NeaKoinè» στο πλευρό «NeaKoinè» του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Nosok_koine

Το Κέντρο Πολιτισμού Ι. Π. Μεσολογγίου «NeaKoinè» στο πλευρό «NeaKoinè» του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνοϊταλικής Φιλίας Ι.Π.Μεσολογγίου «NeaKoinè», συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλους μας.

Το Κ.Π. «NeaKoinè», πέρα και έξω από οποιαδήποτε κομματικά χαρακώματα ή επιδιώξεις, στέκεται αλληλέγγυο προς κάθε δίκαιη πρωτοβουλία επ’ ωφελεία του αγαθού της δημόσιας υγείας, ιδιαιτέρως στην περιοχή μας.

Covid 19: Ο ΠΟΥ εγκαταλείπει την έρευνα για την προέλευση του κακού