ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΝέα κατανομή για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Γεωργικό Τομέα – Τι ισχύει στη Δυτική Ελλάδα

Νέα κατανομή για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Γεωργικό Τομέα – Τι ισχύει στη Δυτική Ελλάδα

Νέα κατανομή για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Γεωργικό Τομέα – Τι ισχύει στη Δυτική Ελλάδα

Νέα κατανομή για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον γεωργικό τομέα Αναλυτικά η κατανομή ανά Περιφέρεια και είδος – Αυτά ισχύουν στη Δυτική Ελλάδα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρης Αυγενάκης υπέγραψε την 5η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α.).

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 93.800.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, εθνική και ενωσιακή, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η κατανομή Δημόσιας Δαπάνης και αριθμός συμβουλών ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τον νέο πίνακα, έξει ως εξής:

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση τροποποίησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και της κατανομής ανά Περιφέρεια.

Η νέα κατανομή συμβουλών ανά είδος και Περιφέρεια έχει ως εξής:

Πηγή: e-ea.gr

Δυτική Ελλάδα: Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ