ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΝαυπακτοςΝαύπακτος: Με τρεις συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας

Ναύπακτος: Με τρεις συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας

Ναύπακτος: Με τρεις συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας

Με τον Απολογισμό και Ισολογισμό του 2017 σε ειδική συνεδρίαση στις 17.30 το απόγευμα της Δευτέρας 8.10.2018 και στις 19.00 σε τακτική με κανονική ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας. Ενδιάμεσα έχει προγραμματιστεί μία ακόμη ειδική στις 18.45 με μοναδικό θέμα την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης που θα ξεκινήσει στις 19.00 περιλαμβάνει:

 1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης  έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
 3. Ορισμός εκπροσώπου για να παραστεί στην καθολική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε ΟΤΑ (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW», ιδιοκτησίας της εταιρείας «PANASOLAR E.E.», στη θέση «Αηδόνι», Τ.Κ. Γαβρολίμνης, ΔΕ Χάλκειας, Δ.Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 5. Έγκριση της από 21-09-2018 επικαιροποιημένης μελέτης του Έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού 2.580.000,00 € και υποβολή αιτήματος 1ης τροποποίησης της αρ.613/22-2-2018 (ΑΔΑ 6Π4Α7Λ6-ΗΝΧ) απόφαση ένταξη της πράξης για δημιουργία υπό έργο  2 “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κ.Α.Σ. ποσού 100.000,00 ευρώ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση & Αποκατάσταση κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου του Δημοτικού Κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Μειωτικού και Τακτοποιητικού και 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 2ου υποέργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στη Δυτική Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (Τακτοποιητικός) του Έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Αντιρρίου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του Έργου «Εσωτερική Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Χάλκειας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
 11. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης  Ναυπάκτου»  του  Δήμου   Ναυπακτίας.  (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
 13. Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας)
 14. Επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 15. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 16. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 17. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 18. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 19. Επιβολή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 20. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 21. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 22. Διαγραφή υποχρεώσεων (τιμολογίων) παρελθόντων οικονομικών ετών (εισηγητής κ. Σύψας)
 23. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμισθώσεων με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Ναυπακτίας έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
 24. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Μακύνειας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 25. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Κέντρου Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 26. Διακοπή της φιλοξενίας παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 27. Αλλαγή μέλους Συντονιστικής επιτροπής λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 28. Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 29. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έτους 2018. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 30. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση της «Χειμωνάδας» στο Καταφύγιο ΔΕ Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 31. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση της «Γιορτής Μανιταριών» στην Κεντρική ΔΕ Αποδοτίας (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

nafpaktianews.gr

Παρουσιάστηκε το νέο σήμα της ΝΔ (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ