Ναύπακτος: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Mε μοναδικό θέμα την Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς συνεδριάζει σε ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 18.00 το απόγευμα,το δημοτικό συμβούλιο…

nafpaktos-dimotiko-simvoulio

Mε μοναδικό θέμα την Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς συνεδριάζει σε ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 18.00 το απόγευμα,το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας.Ακολούθως,στις 18.15 συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση με εγγεγραμμένα 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Εγκατάσταση παραγωγής Υδρογόνου Παροχής 200 Νm3/h και τροφοδότηση κυψέλης καυσίμου 300 Kw για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας ¨ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΟΕ¨, σε γήπεδο 11,4 στρ, Τ.Κ. Κάτω Βασιλικής, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 2. Αίτημα δημοτικών συμβούλων της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας με θέμα «Συζήτηση- ενημέρωση για την ΚΕΔΝ». (Εισηγητής κ. Μπουλές)
 3. Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Νέο Γενικό Πολεοδομικό (Γ.Π.Σ.) τέως Δήμου (Δ. Ενότητας) Ναυπάκτου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας¨. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του Έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΠΥΛΗΝΗΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών – καταστροφών για το έτος 2016 στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη αυτή.  (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αμφίσσης στο Ο.Τ. 189. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις δημοτικής ενότητας Χάλκειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης» ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στέγαστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (Καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ Άνω Χώρας Δ.Ε Αποδοτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. Υποβολή πρότασης του Δήμου Ναυπακτίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Συνεργασία του Δήμου Ναυπακτίας με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και την από κοινού υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας:   01   «Ανάπτυξη   επιχειρηματικότητας   με   Τομεακές   προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Ορισμό υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 14. Έγκριση του συνόλου των παρεμβάσεων στον αστικό και δημόσιο χώρο και την προεπιλογή των έξυπνων εφαρμογών και συστημάτων πόλης (master plan) στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 15. Έγκριση και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ναυπακτίας με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01   «Ανάπτυξη   επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 16. Τροποποίηση της αριθμό 253/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Σύσταση Επιτροπής για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενων τμημάτων καταργούμενου δρόμου από το σχέδιο πόλεως Λυγιά Νεοκάστρου σύμφωνα με την 1/2015 πράξη προσκύρωσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 17. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
 19. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019. (εισηγητής κ. Σύψας)
 20. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 21. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας)
 22. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού ακινήτου-κτιρίου της Τ.Κ Ασπριά του Δήμου Ναυπακτίας στον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ασπριωτών και Φίλων.  (εισηγητής κ. Σύψας)
 23. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας  στην 34η Philoxenia – Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Θεσσαλονίκης. (Εισηγητής κ. Σύψας)
 24. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) (Εισηγητής κ. Σύψα).
 25. Υποβολή πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας όσον αφορά τον αριθμό των προς έκδοση νέων αδειών πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας.  (εισηγητής κ. Σύψας)
 26. Προμήθεια Φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου κλειστού τύπου VUN (4X4) (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 27. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην ΔΕ Ναυπάκτου (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 28. Αναμόρφωση στοχοθεσίας 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Φράγκος).
 29. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της  Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την παραλαβή αποθήκευση και διανομή τροφίμων και άλλων αγαθών). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
 30. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση της «Γιορτής Αγάπης για τα παιδιά» (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 31. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη συνδιοργάνωση της «14ης Φιλικής Συνάντησης της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών». (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 32. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση περιβαλλοντικής – πολιτιστικής δράσης. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 33. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για την διοργάνωση εκδήλωσης κάθε Τετάρτη στο ΚΑΠΗ (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

Νέα αναφορά στη Βουλή του Γιώργου Αμυρά για την παραλία Μύλος (ΔΕΙΤΕ VIDEO)