Μήνυμα Κώστα Πιστιόλα για την 11η Ιουνίου

H δήλωση του Κώστα Πιστιόλα για την επέτειο απελευθέρωσης του Αγρινίου

Ο Κώστας Πιστιόλας για μια άλλου τύπου αγροτική πολιτική στο Αγρίνιο

Η 11η Ιουνίου είναι ημέρα γιορτής, ημέρα μνήμης και τιμής για όλους εκείνους που με πίστη αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση του Βραχωρίου. Το παράδειγμά τους μας καθοδηγεί. Η θυσία τους μας εμπνέει.

11 Ιουνίου 1821: τότε που «…η πρωτεύουσα του Κάρλελι, το Αγρίνιο, περιήλθεν εις χείρας των επαναστατών και μέγας επεκράτησεν ενθουσιασμός, όχι μόνον εις την Δυτικήν Ελλάδα, αλλ’ εις ολόκληρον τον Ελληνισμόν».

Αυτό τον ενθουσιασμό αναζητούμε και σήμερα, για να οικοδομήσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Χρόνια πολλά Αγρίνιο.