Μικροδάνεια… μεγάλης αξίας, με την υποστήριξη της Ένωσης Αγρινίου

Υστέρα από πολυετή αναμονή οι αγρότες μπορούν επιτέλους να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης για τα επενδυτικά τους σχέδια, ακόμη και αν αυτά περιορίζονται στην αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού για την εκμετάλλευσή τους.

Μικροδάνεια… μεγάλης αξίας, με την υποστήριξη της Ένωσης Αγρινίου

Μια ακόμη σημαντική προσφορά στους αγρότες μας: Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία για τα "μικροδάνεια".

Υστέρα από πολυετή αναμονή οι αγρότες μπορούν επιτέλους να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης για τα επενδυτικά τους σχέδια, ακόμη και αν αυτά περιορίζονται στην αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού για την εκμετάλλευσή τους. Τα λεγόμενα «μικροδάνεια», από 3.000 έως 25.000 ευρώ ήρθαν για να επανεκκινήσουν την αγροτική οικονομία, δίνοντας ουσιαστική και έμπρακτη απάντηση στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- ΕΑΤ Α.Ε. έχει ορίσει το πλαίσιο και η Ένωση Αγρινίου, σύμμαχος πάντα και συμπαραστάτης του αγρότη, αναλαμβάνει να υποβοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο, διεκπεραιώνοντας για λογαριασμό του όλη τη διαδικασία, απ’ την υποβολή της αίτησης και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου μέχρι την εκταμίευση.

Σημειώνουμε ότι το Ταμείο χορηγεί μικρά δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Δύναται, επίσης, η χορήγηση Κεφάλαιού Κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας του προγράμματος. Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά ή ανέγερση ή επισκευή ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης, ή/και αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων. Επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 2 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες) και οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν εφάπαξ ή σταδιακά, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών. Η πρώτη εκταμίευση (εφάπαξ ολική ή πρώτη τμηματική) του ποσού της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το οικονομικό πλεονέκτημα:

Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από την συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του δανείου σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση.

Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται).

Β. Επιχορήγηση €300/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα και να δρομολογήσουμε τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τηλ. επικοινωνίας: 26414.40048 - 47 - 46.

e-ea.gr

Εγκληματική Οργάνωση: «Εργοστάσιο» κάνναβης μέσα σε βίλες (βίντεο-εικόνες)