Μεταβιβάσεις ακινήτων: Άκυρα τα συμβόλαια με μετρητά – Έως 500.000 το πρόστιμο

Άκυρα θα θεωρούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου φορολογικού νόμου στο ΦΕΚ, τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία γίνονται με μερική ή ολική χρήση…

akinita

Άκυρα θα θεωρούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου φορολογικού νόμου στο ΦΕΚ, τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία γίνονται με μερική ή ολική χρήση μετρητών. 

Η δημοσίευση του επίμαχου άρθρου 3 στο ΦΕΚ συνεπάγεται την ενεργοποίηση αυστηρών προστίμων σε βάρος των συμβολαιογράφων ή των υποθηκοφυλάκων που θα μεταγράψουν πράξη με χρήση μετρητών, με ελάχιστο όριο τα 10.000 ευρώ και μέγιστο τα 500.000 ευρώ, ενώ τα συμβόλαια δεν θα έχουν καμία ισχύ.

Η διάταξη νόμου ορίζει ότι κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου.

Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις αναγραφής στο συμβόλαιο του τρόπου εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το 10% του τιμήματος που δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 10.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, για κάθε παράβαση.

Το προηγούμενο διάστημα και ενώ είχε εκφραστεί η πρόθεση της κυβέρνησης για τη ενσωμάτωση στο φορολογικό της σχετικής διάταξης, οι συμβολαιογράφοι δέχθηκαν κύμα αγοραστών ακινήτων που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μετρητά στις εν λόγω συναλλαγές. Μέχρι τώρα δεν απαγορεύεται να εμφανίσει κάποιος ένα μέρος του τιμήματος ή ακόμα κα όλο το τίμημα σε μετρητά, αρκεί να μπορεί να τα δικαιολογήσει (ή να ρισκάρει πιθανότητα ελέγχου).

  • Από τον Μάρτιο του 2021, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας MyProperty στην ΑΑΔΕ, μία στις πέντε μεταβιβάσεις έχουν γίνει με μετρητά στο σύνολό τους ή εν μέρει.

Πρόκειται για περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ, καθώς θεωρούνται «ύποπτες» για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εικονικές συναλλαγές.  Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν και όσοι έσπευσαν τις τελευταίες εβδομάδες να μεταβιβάσουν ακίνητα με μετρητά.

Ανάλογα με τα ευρήματα των αρχικών διασταυρώσεων ελλοχεύει η απειλή διασταυρώσεων και με τραπεζικούς λογαριασμούς, ελέγχου πόθεν έσχες και τακτικού ελέγχου.

Τα στοιχεία δείχνουν πως σε σύνολο 338.511 μεταβιβάσεων ακινήτων ύψους 27,7 δισεκ. ευρώ, στα συμβόλαια 42.613 περιπτώσεις είχαν περάσει συναλλαγές ύψους 426,5 εκατ. ευρώ μόνο με μετρητά ενώ επιπλέον 41.741 μεταβιβάσεις έγιναν εν μέρει με μετρητά ύψους 2,980 δισεκ. ευρώ.