ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΜεσολογγιΜεσολόγγι: Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο

Μεσολόγγι: Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο

Μεσολόγγι: Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο

Τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο, την 16η Νοεμβρίου 22002211, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα έναρξης 19.00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́)  και της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),
για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

2. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

3. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

4. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).

5. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος

6. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 14/2021) σχετικά με έγκριση χορήγησης στάθμευσης ΑΜΕΑ στη Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

8. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 15/2021) σχετικά με έγκριση χορήγησης στάθμευσης ΑΜΕΑ στη Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

9. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση ή μη αίτησης απαλλαγής από προσαυξήσεις (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

12. Ενημέρωση σχετικά με την αποκομιδή και μεταφόρτωση των απορριμμάτων (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος)

Μεσολόγγι: Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήματος για την καταγραφή ζημιών σε οικείες

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr