ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα ΝεαΜεσολόγγι: Αλλάζει όψη ο δρόμος της Τουρλίδας (ΔΕΙΤΕ ΜΑΚΕΤΕΣ)

Μεσολόγγι: Αλλάζει όψη ο δρόμος της Τουρλίδας (ΔΕΙΤΕ ΜΑΚΕΤΕΣ)

Μεσολόγγι: Αλλάζει όψη ο δρόμος της Τουρλίδας (ΔΕΙΤΕ ΜΑΚΕΤΕΣ)

Αναβαθμίζεται και γίνεται πιο ασφαλής για πεζούς, ποδηλάτες και αυτοκίνητα. Ποιες θα είναι οι αλλαγές και τι αναφέρει ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης

Αναβαθμίζεται και αλλάζει όψη ο δρόμος της Τουρλίδας, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί και η ποιότητα ζωής της περιοχής, δεδομένου πως ο εν λόγω δρόμος αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας εκατοντάδων περιπατητών, αθλητών και ποδηλατών του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής. Το συγκεκριμένο έργο, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη: «το έργο ήδη έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό συμβούλιο και είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ώστε οι χρήστες του δρόμου να τον δουν να αλλάζει, να αναβαθμίζεται, να γίνεται καλύτερος και ασφαλέστερος για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, αλλά και για τους οδηγούς, καθώς με τη νέα του «μορφή» δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. Η δημοπράτηση θα γίνει άμεσα και εντός του 2021 θα ξεκινήσει η ανάπλαση. Είναι ζωτικής σημασίας έργο για την περιοχή και είναι στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων μας. Μέσω της ανάπλασης προβλέπεται η ανάδειξη – αξιοποίηση του μεγαλύτερου πλάτους της νησίδας για ήπια μετακίνηση πεζών και ποδηλάτων με οκτώ ενδιάμεσους σταθμούς, που θα περιλαμβάνουν στέγαστρα – χώρους ανάπαυσης και παρατηρητήριο. Η οδός θα διατηρηθεί με κατάλληλες κυκλοφοριακές διαμορφώσεις και πλάτος 6,50μ για την κίνηση των οχημάτων με χαμηλές ταχύτητες. Το έργο αφορά αποκλειστικά σε ήπιες επεμβάσεις στην επιδομή της υφιστάμενης νησίδας με αναδιάταξη των επιφανειών οδού – πεζοδρομίων και αντικαταστάσεις υλικών. Η παρέμβαση διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της ήπιας μετακίνησης με σημαντική βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Μαυρομμάτης το έργο θα περιλαμβάνει: 

 • Ανατολικό πεζοδρόμιο πλάτους 1,80 μ .
 • Κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 6,50μ.
 • Ανατολικό Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο που περιλαμβάνει:
  • Νησίδα με φύτευση δένδρων πλάτους 1,85μ  .
  • Αμφίδρομο ποδηλατόδρομο πλάτους 2,50μ σε ενιαία υψομετρικά στάθμη με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο .
 • Δυτικό Πεζόδρομο πλάτους 3,90 μ .

Η μεταλλική γέφυρα της 3ης καμάρας προβλέπεται να αντικατασταθεί με νέα σκυρόδετη γέφυρα ανοίγματος 19,0μ και πλάτους 14,0μ σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Εγγειωβελτιωτικών Έργων της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕ. Η παρούσα μελέτη ανάπλασης έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με το πλάτος καταστρώματος της νέας γέφυρας. Στο έργο δεν προβλέπεται η κατασκευή της γέφυρας και των συναρμογών της, αλλά μόνο τα έργα επιδομής καταστρώματος που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου. Το μήκος επιρροής της νέας γέφυρας, λόγω υψομετρικών συναρμογών, είναι 260μ και προβλέπεται να κατασκευασθεί ως υποδομή με άλλη εργολαβία στα πλαίσια προγράμματος εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ με φορέα το ΥΠΟΜΕ . Τα έργα επιδομής στο μήκος επιρροής της νέας γέφυρας 3ης καμάρας αποτελούν αντικείμενο του τμήματος της παρούσας εργολαβίας με προαίρεση.

Το δεύτερο τμήμα του έργου έχει μήκος 3,25 χλμ και το πλάτος της προβλήτας είναι 14,60-14,80. Η κατά πλάτος διαμόρφωση της περιλαμβάνει:

 • Ανατολικό πεζοδρόμιο πλάτους 1,80 μ .
 • Κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 6,50μ.
 • Ανατολικό Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο που περιλαμβάνει
  • Ζώνη εξοπλισμού πλάτους 0,50 για την εγκατάσταση κατακόρυφης σήμανσης και ιστών ηλεκτροφωτισμού .
  • Αμφίδρομο ποδηλατόδρομο πλάτους 2,50μ σε ενιαία υψομετρικά στάθμη με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο .
  • Δυτικό Πεζόδρομο πλάτους 3,40 μ .

Στη θέση της κατηργημένης παλαιάς 7ης καμάρας προβλέπεται η κατασκευή νέας σκυρόδετης γέφυρας ανοίγματος 10,0μ και πλάτους 17,0μ σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕ. Η γεωμετρία της νέας γέφυρας αποτελεί το υπόβαθρο σχεδιασμού των το υπόβαθρο σχεδιασμού του έργου της ανάπλασης . Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η κατασκευή της γέφυρας και των συναρμογών της , αλλά μόνο τα έργα επιδομής καταστρώματος που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου. Το μήκος επιρροής της νέας γέφυρας , λόγω υψομετρικών συναρμογών , είναι 420μ και προβλέπεται να κατασκευασθεί ως υποδομή με άλλη εργολαβία στο πλαίσιο προγράμματος εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ με φορέα το ΥΠΟΜΕ . Τα έργα επιδομής στο μήκος επιρροής της νέας γέφυρας 7ης καμάρας αποτελούν αντικείμενο του τμήματος της παρούσας εργολαβίας με προαίρεση.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία 8 θέσεων ανάπαυσης – αναψυχής και μείωσης ταχυτήτων. Στις θέσεις αυτές θα δημιουργηθούν στέγαστρα, χώροι ανάπαυσης και παρατηρητήρια, ενώ θα γίνουν και φυτεύσεις. Επίσης θα διαθέτουν  χώρους στάθμευσης, που θα εξυπηρετούν και τις δραστηριότητες αλιείας, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Τόσο στα σημεία των παρεμβάσεων, όσο και σε όλο το μήκος της οδού θα τοποθετηθεί φωτισμός, σήμανση, κάδοι και παγκάκια, θα επιστρωθούν κατάλληλα υλικά και θα διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση πεζών και ποδηλατών.

«Στο σημείο της «στροφής» διατηρείται η παραλία και διαμορφώνεται ένα παρτέρι με δέντρα και παγκάκια και ένα καμπύλο μονοπάτι από deck για την πρόσβαση στην παραλία, στο σημείο συνάντησης του δρόμου της Τουρλίδας με τον δρόμο προς Κλείσοβα, όπου είναι και τα θερμά λουτρά, προβλέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων WC (ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ) και στάσης λεωφορείου, για την εξυπηρέτηση των λουόμενων, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια όπου διαμορφώνονται και ξύλινες πέργκολες. Καθ’ όλο το μήκος των δρόμων θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και ασφαλής φωτισμός. Προβλέπονται ανοξείδωτοι κάδοι απορριμμάτων σε τακτές αποστάσεις μεταξύ τους, ενώ τα δέντρα που φυτεύονται στα πεζοδρόμια δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την κίνηση και την ασφάλεια των πεζών» ανέφερε ο κ. Μαυρομμάτης, ο οποίος τόνισε πως ήδη υπάρχει η πρόβλεψη για το πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών από και προς την Τουρλίδα κατά την διάρκεια των έργων.

Κώστας Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Πόρους στο «Interreg» βρήκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr