Η μαγεία της περιοχής του Εύηνου ποταμού στην ορεινή Ναυπακτία σε ένα video

Φωτογραφίες της ανοιξιάτικης ορεινής Ναυπακτίας στην περιοχή του Ευήνου ποταμού με φυσικό ήχο κελαηδίσματος αϊδονιών.