Λαθρεμπόριο οινοπνευματωδών: «Λουκέτο» έως και 30 ημέρες στις εγκαταστάσεις

Το πλαίσιο άμεσης επιβολής κυρώσεων σε διαπιστωμένες περιπτώσεις λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) ορίζεται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη. Εν…

sdoe-lathremporio

Το πλαίσιο άμεσης επιβολής κυρώσεων σε διαπιστωμένες περιπτώσεις λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) ορίζεται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Εν προκειμένω, σε συνάρτηση με τη γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, με την απόφαση του κ. Θεοχάρη θεσμοθετούνται τα ακόλουθα:

  1. Οι όροι, ο τρόπος, τα όργανα σφράγισης, καθώς και η διαδικασία σφράγισης/αποσφράγισης των εγκαταστάσεων του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο κατέχει, παρασκευάζει, εμφιαλώνει ή διαθέτει αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά παραβιάζοντας τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
  2. Το πώς θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν, οι προσδιοριστικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα σφράγισής τους.

Πιο συγκεκριμένα, εφεξής καθιερώνεται η σφράγιση των εν λόγω εγκαταστάσεων για διάστημα 10 έως 30 ημέρες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Κατά τη σφράγιση, στην κεντρική είσοδο της εκάστοτε εγκατάστασης τοποθετούνται ταινίες με το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ακόλουθες ενδείξεις (σε ελληνικά και αγγλικά): «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ/ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ».

Επίσης, προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, καθώς και του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας, όπως και των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων που ισχύουν στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και τροφίμων.

Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία των παραβατών, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και θα διατηρούνται επί ένα έτος, είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος επιχείρησης, διεύθυνση της εγκατάστασης, περιγραφή της παράβασης, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων και το χρονικό διάστημα σφράγισης.

Σημειώνεται επίσης ότι η κατοχή, παρασκευή, εμφιάλωση ή διάθεση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών από την κατανάλωση των οποίων τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης εξέτασης και σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

Της απόφασης την οποίαν υπέγραψε ο Υφυπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προηγήθηκε εισήγηση εκ μέρους του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κ. Γιώργου Πιτσιλή. Πρόκειται, δε, περί μιας δέσμης μέτρων η οποία εισάγεται με Υπουργική Απόφαση προς άμεση εφαρμογή. Με στόχο, αφ’ ενός την πάταξη του λαθρεμπορίου αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και την εξυγίανση της αγοράς των αλκοολούχων ποτών. Αφ’ ετέρου, η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και των συναλλασσόμενων καταναλωτών.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της εν λόγω απόφασης αναφέροντας ότι «στο Υπουργείο μας και ευρύτερα την Κυβέρνηση έχουμε την πεποίθηση ότι προχωρούμε σε μια τομή, ειδικά σε σχέση με το πώς ασκείται ο έλεγχος στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης της αιθυλικής αλκοόλης στη χώρα μας. Με την Υπουργική Απόφαση για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών κ.ο.κ., και, κυρίως, με τη δημοσιοποίηση στοιχείων και τη δημόσια αποκάλυψη των παραβατών, πραγματοποιούμε ένα σημαντικό βήμα προς την πάταξη της παράνομης κατοχής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών, την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και, εν τέλει, την προστασία του καταναλωτικού κοινού και του υγιούς ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά. Η επιβολή της τάξης στον συγκεκριμένο κλάδο, όπως και στην αγορά γενικότερα, αποτελεί πάγια δέσμευση της Κυβέρνησής μας και υλοποιείται βάσει του προγράμματός μας, με αποφασιστικότητα».

Πηγή: ertnews.gr