Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ναύπακτο

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, προεξῆρχε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

2023-03-05sm

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, προεξῆρχε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό «Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας» πού διαβάζεται σήμερα στούς Ἱερούς Ναούς καί ἰδιαιτέρως στήν ὁμολογία: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν... οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν...».Τόνισε ὅτι ὑπάρχει ἑνότητα καί ταυτότητα ἐμπειριῶν μεταξύ τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων καί αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη. Αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιατί ἄλλοι δέχονται μόνον τούς Προφῆτες (Ἑβραῖοι), ἄλλοι μόνον τούς Προφῆτες καί Ἀποστόλους (Προτεστάντες) καί ἄλλοι προσθέτουν καί τούς Πατέρες, τούς ὁποίους, ὅμως, ἑρμηνεύουν φιλοσοφικά καί τούς παρερμηνεύουν ἤ τούς θεωροῦν κατώτερους ἀπό τούς φιλοσόφους (Ρωμαιοκαθολικοί-σχολαστικοί).

Κατέληξε ὅτι ἐμεῖς πρέπει νά παραμείνουμε πιστοί στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁμολογεῖται στό «Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας», νά στηριζόμαστε στήν ἑνότητα τῶν Προφητῶν, Ἀποστόλων καί Πατέρων, ὅπως ἀποφάνθησαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ἔγινε ἡ καθιερωμένη λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἀκολούθως ἔγινε τό ἱερό μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας οἱ ὁποῖοι ἀπεβίωσαν βιαίως, κατά τό σιδηροδρομικό δυστύχημα στήν περιοχή τῶν Τεμπῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐξέφρασε τόν βαθύτατο πόνο ὅλων γιά τό τραγικό αὐτό γεγονός, πού πλήγωσε βαθιά ὅλους τούς Ἕλληνες, καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Τόνισε ὅτι αὐτή ἡ περίοδος εἶναι περίοδος πόνου καρδιακοῦ, περίσκεψης, σιωπῆς, περισυλλογῆς, ἀλλά κάποτε πρέπει νά ἀρχίση ἰσχυρά αὐτοκριτική καί ἀπόδοση εὐθυνῶν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα (κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά), γιά τήν διόρθωση τῶν κακῶς κειμένων, τήν ἐξυγίανση τῶν πραγμάτων καί τήν ἀπόκτηση ὑπευθυνότητας τόσο προσωπικῆς, ὅσο καί συλλογικῆς. Ἡ ζωή δόθηκε ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο στούς ἀνθρώπους καί ἔχει νόημα καί ἀξία καί δέν εἶναι παίγνιον τοῦ καθενός.

Στή θεία Λειτουργία συμμετεῖχε ὁ δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ἀντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οἱ διοικητές τῶν σωμάτων ἀσφαλείας τῆς πόλης καί πλῆθος κόσμου. Στήν λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων συμμετεῖχε ἀντιπροσωπεία τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κρατώντας ἱερές εἰκόνες.

Θεῖο κήρυγμα
Ἀναφορὰ στὸ σιδηροδρομικὸ δυστύχημα
Φωτογραφίες

 

Αγρίνιο: ΚΚΕ – ΚΝΕ: Πικετοφορία για το έγκλημα στα Τέμπη, την Τρίτη στην πλατεία