ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 67ο χλμ. της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την εκτέλεση εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 67ο χλμ. της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την εκτέλεση εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 67ο χλμ. της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την εκτέλεση εργασιών

«Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 67ο χλμ. της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας εισόδου – εξόδου Αγρινίου» για την αποπεράτωση του κυκλικού κόμβου στο ύψος του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Αιτ/νίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Την υπ’ αριθ. 2501/10/447-α΄ από 28/04/2021 Απόφαση Δ.Α. Ακαρνανίας.

5. Το υπ’ αριθ. 255903/6490 από 16/09/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.

6. Την υπ’ αριθ.  2501/29/11-ια΄ από 18/09/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

και αποσκοπούντες

στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. (4) σχετικής και για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του νέου κυκλικού κόμβου στο ύψος του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Αιτ/νίας στο 67ο χλμ. της Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων, απαιτούνται οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας:

α. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

– Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη χ/θ 66+850 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και διοχέτευση αυτής μέσω της παράπλευρης δημοτικής οδού Χαριλάου Τρικούπη και των υφιστάμενων κυκλικών κόμβων και εκ νέου είσοδος στη χ/θ 67+500 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

β. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

– Τοπική παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων, είτε μέσω του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αγρίνιο, είτε μέσω του ημιτελούς κυκλικού κόμβου και του Κ.Τ.Ε.Λ. Αιτ/νίας.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα, από την Δευτέρα 20/09/2021  έως και το Σάββατο 09/10/2021, κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄.

3.-Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 20/09/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα του Σαββάτου 09/10/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Τ.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.  Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.   Π.Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΑΤΡΑ

4.    ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5.     Σ/Α  Δ/ΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

6.     Τοπικές εφημερίδες

7.     Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτ/νίας

8.    Τοπικοί τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

Ο Διευθυντής
Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Πάτρα: Τροχαίο στους αγώνες καρτ – Το όχημα του πανεπιστημίου έφυγε από την πίστα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr