ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΚαθορισμός τύπου βιβλίου απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Καθορισμός τύπου βιβλίου απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Καθορισμός τύπου βιβλίου απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Καθορισμός τύπου βιβλίου απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

«Για την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας (Π.Α.Α. Καν. Ξυλείας), αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ο τύπος του Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ Β΄2872).

Για το σκοπό αυτό το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίο μορφότυπου για όλους τους Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, οπότε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της Ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010, η κοινή – εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εμπορεύματος (Όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων – ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθμός του Παραστατικού.

Η Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας, με 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο δικτυακό τόπο (www.ypeka.gr), υπό την διαδρομή: ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT/ Εγκύκλιοι/α. Για τον «Κανονισμό Ξυλείας»: Εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01-12-2016, προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους («Εμπόρους», «Φορείς Εκμετάλλευσης») και να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας, (Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν την χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος, με έδρα εντός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας στα τηλέφωνα 26310 – 22536, 26310 – 55308, 26310 – 55309 & 26310 – 51618 κ. Δημητριάδη Γεώργιο και κ. Γκιούσα Παναγιώτη.»

Διαβάστε:

Εκτροπή οχήματος, σώος ο οδηγός!

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr