ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔιαφοραΚαινοτόμες υπηρεσίες και νέες παροχές στον Παιδικό Σταθμό κ΄ το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων “Παναγία Προυσιώτισσα” για το σχ. έτος 2020-2021

Καινοτόμες υπηρεσίες και νέες παροχές στον Παιδικό Σταθμό κ΄ το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων “Παναγία Προυσιώτισσα” για το σχ. έτος 2020-2021

Καινοτόμες υπηρεσίες και νέες παροχές στον Παιδικό Σταθμό κ΄ το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων “Παναγία Προυσιώτισσα” για το σχ. έτος 2020-2021

Παιδικός Σταθμός

Η προσχολική ηλικία αποτελεί την πιο κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση  που παρέχουμε στα παιδιά είναι κατά βάση συναισθηματική – αλλιώς συναισθηματική αγωγή. Έρευνες απέδειξαν ότι η συναισθηματική αγωγή είναι εκείνη που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία και ευτυχία των παιδιών, εφόσον τα βοηθάει να κατανοούν καλύτερα τους ανθρώπους και τον κόσμο των συναισθημάτων, ν’ αποκτήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και στοργής με τους άλλους, να επιλύουν προβλήματα και να προσαρμόζονται ευκολότερα σε νέες καταστάσεις. Γίνονται, δηλαδή, «συναισθηματικά ευφυή»άτομα, σύμφωνα με τον Daniel Goleman. Η πρώτη ορατή συνέπεια της ανάπτυξης αυτού του είδους νοημοσύνης είναι η ομαλή μετάβαση των παιδιών από τον Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός των Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα» για τον Παιδικό Σταθμό περιλαμβάνει:

 • Προγράμματα βασισμένα στη διαθεματικότητα, ώστε να αντιμετωπίζεται η γνώση ολιστικά και ολόπλευρα.
 • Προγράμματα που διακρίνονται από ευελιξία (προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και των παιδαγωγών).
 • Προγράμματα που τα χαρακτηρίζει η πολλαπλότητα(υπάρχουν πολλοί στόχοι που μπορούν να τεθούν σε μία δραστηριότητα και πολλοί εναλλακτικοί τρόποι επίτευξής τους).
 • Προγράμματα με βασικό χαρακτηριστικό την υποκειμενικότητα (το κάθε παιδί κατασκευάζει, αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί τη γνώση με τον δικό του τρόπο, γεγονός που επισημαίνει το πόσο διαφορετικό είναι το ένα παιδί από το άλλο).
 • Όλα τα Προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς, που επιμορφώνονται διά βίου στην παιδαγωγική επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες.
 • Εμπλουτίζονται από ενδοσχολικές εκδόσεις, φύλλα εργασιών και ποικίλο παιδαγωγικό υλικό.
 • Μουσική με αρμόνιο και πιάνο μέσω τραγουδιών και μουσικών παιχνιδιών (ανίχνευσης, μίμησης, ρυθμού κ.λπ.) από εκπαιδευτικό ειδικότητας, με στόχο την έκφραση των συναισθημάτων, την ψυχική ανάταση, την καλλιέργεια της συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη της ωριμότητας και της αυτοεκτίμησης.
 • Αγγλικά με flashcards-οπτικό υλικό, τραγούδια, ποιήματα, αφήγηση. Η γλωσσομάθεια ενισχύεται μέσω της συχνής επαφής με την ξένη γλώσσα, τη σωστή μεθοδολογική προσέγγιση και σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας από εκπαιδευτικό ειδικότητας.

Οι παροχές μας (χωρίς οικονομική επιβάρυνση):

 • Πρωινά και μεσημεριανάδρομολόγια.
 • Συμβουλευτική γονέων(ομαδική και εξατομικευμένη) σε τακτικές και μη συναντήσεις.
 • Έντυπη ενημέρωσησε καθημερινά θέματα, εκδηλώσεις, δράσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συγκεντρωτικά σε κάθε διδακτικό τρίμηνο.
 • Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουγια ποικίλα θέματα της σχολικής ζωής.
 • Μεσημεριανό γεύμα εγκεκριμένο από διαιτολόγο, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ηλικίας με άριστες, βιολογικές και φρέσκες πρώτες ύλες. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν αλλεργίες και δυσανεξίες. Το μεσημεριανό μας σερβίρεται στην τραπεζαρία.
 • Τα Εκπαιδευτήριά μας είναι το μοναδικό σχολείο που υλοποιεί το Σχολείο 6 ημερών. ΚάθεΣάββατο πραγματοποιείται δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω  βιωματικών και δημιουργικών δράσεων, που συνδυάζει άσκηση πνεύματος και σώματος, σε προαιρετική βάση.
 • Για τους μικρούς μαθητές μαςλειτουργούν Τμήματα Διακοπώνγια τις εργάσιμες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, καθώς και για το Καλοκαίρι.
 • Όλα τα υλικά χειροτεχνίας και κατασκευών, η γραφική ύληκαι οι φάκελοι με τις εργασίες κάθε μαθητή διατίθενται από τα Εκπαιδευτήρια.
 • Η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδίατρο είναι μία ακόμη από τις δωρεάν παροχές μας.

Νηπιαγωγείο

Στα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» το παιδί τοποθετείται  στο κέντρο της εκπαιδευτικής προσπάθειας και η παιδαγωγική εργασία διεξάγεται µέσα σε ατµόσφαιρα αποδοχής και αµφίδροµης επικοινωνίας.

Σε εμάς ο μαθητής του Τμήματος Προνηπίων και του Τμήματος Νηπίων συνδιαλέγεται µε τον εαυτό του και τον κόσµο που τον περιβάλλει, συνεργάζεται, µελετά το φυσικό περιβάλλον, επενεργεί πάνω στα πράγµατα, διαµορφώνει απόψεις, συναποφασίζει δραστηριότητες και συναξιολογεί.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται παρουσία αυθεντική, αποβαίνει οντότητα δηµιουργικήκαι ενεργεί ως εκπρόσωπος του εαυτού του.Τον μαθαίνουμε να βάζει όριαστις συναισθηματικές παρορμήσεις και  πράξεις του, αλλά με τον σωστό τρόπο, δηλαδή με την αυτοπειθαρχία, τον σεβασμό στους νόμους και τους κανόνες, καθώς και  την απόκτηση της αρετής.

Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι «Ο άνθρωπος κατακτά την πλήρη ανάπτυξή του και χαίρεται τη μοναδική αληθινή ελευθερία του,  όταν γίνει υπηρέτης της αρετής».

Εξάλλου, όλοι συμφωνούμε ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι απλά να προετοιμάζουμε τα παιδιά για τη ζωή , αλλά να τα βοηθούμε να ζουν ευτυχισμένα,  μια ζωή με νόημα.

 Ο Εκπαιδευτικός   Σχεδιασμός  μας για το Νηπιαγωγείο:

 • Η διαθεματική προσέγγισητης γνώσης. Η αναζήτηση της γνώσης γίνεται με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο.
 • Η νέα μάθηση ενοποιείταιμε τις παλαιότερες γνωστικές και βιωματικές εμπειρίες των παιδιών.
 • Προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν ιδέες, να προτείνουν, να ρωτήσουν, να συμβάλουν στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και του  προγράμματός τους.
 • Έμφαση δίνεται στην πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας( projects), πρωτότυπων δραστηριοτήτωνκαι αλληλεπιδράσεων με τα άλλα παιδιά.
 • Στο Τμήμα Προνηπίων εκπονείται το Πρόγραμμα Αρίσταρχος, δικού μας εκπαιδευτικού σχεδιασμού, επιστημονικά δομημένο σε κάθε πτυχή του και κατάλληλο για την ηλικία στην οποία απευθύνεται.
 • Στο Τμήμα Νηπίων εκπονείται ένα επίσης πρωτότυπο πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων, το Πρόγραμμα Μαγγελάνος. Μοναδικόστον σχεδιασμό του,με πλούσια εκπαιδευτικά οφέλη για τους μαθητές μας.
 • Όλα τα γνωστικά αντικείμενα εμπλουτίζονται με δικές μας ενδοσχολικές εκδόσεις.
 • Στο εκπαιδευτικό μας υλικό περιλαμβάνονται διαδραστικοί πίνακες, σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά, διαδραστικά παιχνίδια, ασκήσεις online.
 • Διδάσκονται Αγγλικά, Μουσικήκαι Γυμναστικήαπόκαθηγητές ειδικοτήτων.

Οι παροχές μας (χωρίς οικονομική επιβάρυνση):

 • Πρωινά και μεσημεριανάδρομολόγια.
 • Συμβουλευτική γονέων(ομαδική και εξατομικευμένη) σε τακτικές και μη συναντήσεις.
 • Έντυπη ενημέρωσησε καθημερινά θέματα, εκδηλώσεις, δράσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συγκεντρωτικά σε κάθε διδακτικό τρίμηνο.
 • Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουγια ποικίλα θέματα της σχολικής ζωής.
 • Μεσημεριανό γεύμα εγκεκριμένο από διαιτολόγο, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ηλικίας με άριστες, βιολογικές και φρέσκες πρώτες ύλες. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν αλλεργίες και δυσανεξίες. Το μεσημεριανό μας σερβίρεται στην τραπεζαρία.
 • Τα Εκπαιδευτήριά μας είναι το μοναδικό σχολείο που υλοποιεί το Σχολείο 6 ημερών. Κάθε Σάββατο πραγματοποιείται δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω βιωματικών και δημιουργικών δράσεων, που συνδυάζει άσκηση πνεύματος και σώματος, σε προαιρετική βάση.
 • Τμήματα Διακοπώνγια τις εργάσιμες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, καθώς και για το Καλοκαίρι.
 • Το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου
 • Το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου
 • Όλα τα υλικά χειροτεχνίας και κατασκευών, η γραφική ύληκαι οι φάκελοι με τις εργασίες κάθε μαθητή διατίθενται από τα Εκπαιδευτήρια.

Οι εγκαταστάσεις μας:

 • Αίθουσες διδασκαλίας 55 -70 τ.μ.με μοντέρνα τραπέζια καλλιτεχνικής εργασίας – γραφής, γωνιές ομαδικής απασχόλησης και δημιουργίας, γωνιές μουσικής με αρμόνιο ή πιάνο, βιβλιοθήκες, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, συρτάρια αρχειοθέτησης εργασιών, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, χώρους έκθεσης των έργων των μαθητών.
 • Αίθουσα ύπνου (για τον Παιδικό Σταθμό)
 • Αίθουσα Μουσικής
 • Αίθουσα διαδραστικού
 • Τραπεζαρία
 • Γήπεδο 7χ7 για αθλητικές δραστηριότητες
 • Κλειστό γυμναστήριο
 • Κήπος με χορτάρι και πιστοποιημένη παιδική χαρά

Γεύματα Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 01/09/20           Ψάρι φιλέτο με μυρωδικά κ΄ πατάτες στον φούρνο                Σαλάτα Φρούτο

Τετάρτη,02/09/20        Φακές              Τυρί φέτα        Φρούτο

Πέμπτη, 03/09/20        Κοτόπουλο ψητό κατσαρόλας με πιλάφι                    Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή, 04/09/20 Αρακάς με ντομάτα, καρότο, πατάτες                         Τυρί φέτα        Φρούτο

 

Δευτέρα, 07/09/20Ψαρόσουπα                                                                                   Σαλάτα            Φρούτο

Τρίτη,  08/09/20          Κολοκυθάκια με κιμά και μπεσαμέλ              Σαλάτα            Φρούτο

Τετάρτη, 09/09/20       Φασόλια φούρνου με λαχανικάΤυρί φέτα       Φρούτο

Πέμπτη, 10/09/20        Μπιφτέκι κοτόπουλο με πατάτες Σαλάτα       Φρούτο

Παρασκευή,11/09/20Ριζότο με σάλτσα μανιταριώνΣαλάτα   Φρούτο

 

Δευτέρα, 14/09/20Κοτόπουλο με σάλτσα λεμόνι, μουστάρδα, μέλι κ΄πατάτεςΣαλάτα           Φρούτο

Τρίτη, 15/09/20           Κολοκυθοτυρόπιτα                                                                 Σαλάτα            Φρούτο

Τετάρτη, 16/09/20       Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι                                   Σαλάτα            Φρούτο

Πέμπτη, 17/09/20        Μακαρόνια με κιμά                                                                 Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή,18/09/20  Ριζότο λαχανικών                                                                   Τυρί φέτα         Φρούτο

 

Δευτέρα, 21/09/20       Πέρκα φιλέτο με σάλτσα ντομάτα, πιπεριά κ΄πατάτες          Σαλάτα  Φρούτο

Τρίτη, 22/09/20           Κοτόπουλο ψητό κατσαρόλας με  πιλάφι        Σαλάτα           Φρούτο

Τετάρτη, 23/09/20       Φακές                                                                          Τυρί φέτα        Φρούτο

Πέμπτη, 24/09/20        Σουτζουκάκια με κοχυλάκι                             Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή,25/09/20 Πένες αλά κρεμ                                  Σαλάτα           Φρούτο

 

Δευτέρα, 28/09/20Ατζέμ πιλάφι                                                                     Σαλάτα            Φρούτο

Τρίτη, 29/9/20 Μακαρονόπιτα                                                            ΣαλάταΦρούτο

Τετάρτη,30/9/20          Φασολάδα παραδοσιακή                                                         Τυρί φέτα        Φρούτο

Πέμπτη, 01/10/20        Ψαρόσουπα                                         Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή, 02/10/20 Πένες με σάλτσα λαχανικών                 Σαλάτα          Φρούτο

 

Δευτέρα, 05/10/20Κοτόπουλο με σάλτσα λεμόνι, μουστάρδα, μέλι κ΄πατάτες         Σαλάτα            Φρούτο

Τρίτη, 06/10/20           Γαλατοτυρόπιτα                                                                     Σαλάτα  Φρούτο

Τετάρτη, 07/10/20       Φακές        Τυρί φέτα  Φρούτο

Πέμπτη, 08/10/20        Μπιφτέκι ρολό με πατάτες στον φούρνο                                Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή,09/10/20  Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι                                              Σαλάτα Φρούτο

 

Δευτέρα, 12/10/20Μπιφτέκι κοτόπουλο με πατάτες Σαλάτα            Φρούτο

Τρίτη, 13/10/20           Ψαρόσουπα                                                     Σαλάτα            Φρούτο

Τετάρτη, 14/10/20       Φασόλια φούρνου με μυρωδικά                                 Τυρί φέτα        Φρούτο

Πέμπτη, 15/10/19        Παστίτσιο                                                                    Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή,16/10/20  Χυλοπίτες φούρνου με  ντοματούλα, καρότο κεφαλοτύριΣαλάτα      Φρούτο

 

Δευτέρα, 19/10/20       Μοσχάρι σούπα με πατάτα, κολοκυθάκι , καρότο                  Σαλάτα            Φρούτο

Τρίτη, 20/10/20           Ψάρι φιλέτο με μυρωδικά κ΄πατάτες στον φούρνο                 Σαλάτα            Φρούτο

Τετάρτη, 21/10/20       Πέννες σουφλέ                                             Σαλάτα   Φρούτο

Πέμπτη, 22/10/20        Μπιφτέκι κοτόπουλο  με πατάτες               Σαλάτα    Φρούτο

Παρασκευή,23/10/20  Φακόρυζο                                                                           Τυρί φέτα        Φρούτο

 

Δευτέρα, 26/10/20       Γιουβαρλάκια  με λάχανοΣαλάτα           Φρούτο

Τρίτη, 27/10/20           ΚολοκυθόπιταΣαλάτα Φρούτο

Τετάρτη, 28/10/20       Αργία 28ης

Πέμπτη, 29/10/20        Πένες με μανιτάρια κ΄κοτόπουλο       Σαλάτα            Φρούτο

Παρασκευή,30/10/20Αρακάς  με ντομάτα, καρότο, πατάτες                                     Τυρί φέτα        Φρούτο

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr