ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑστυνομικα ΝεαΙόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από τη Ρίγανη έως και την Άρτα

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από τη Ρίγανη έως και την Άρτα

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από τη Ρίγανη έως και την Άρτα

Απόφαση τροποποίησης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891), για την διέλευση ειδικών οχημάτων  μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις  του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Το υπ’ αριθ. IC.MCC.46734 από 11/11/2019 έγγραφο της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/13115 από 15/11/2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών/ Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
  6. Την υπ’ αριθ. 2501/10/430-α από 29-10-2019 Απόφασή μας.
  7. Η υπ’ αριθ. 6343/19/2451181 από 17/11/2019 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

Σε συνέχεια της ανωτέρω (6) σχετικής Απόφασής μας, αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών, από την εταιρεία  «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. »,    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Τροποποιούμε εν μέρει την ανωτέρω (6) σχετική Απόφασή μας και ορίζουμε όπως ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, από την χ/θ 65+202 Α/Κ Ρίγανης έως και την χ/θ 140+891 Α/Κ Άρτας, κατά τις ημέρες διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων, κατά τον οποίο προβλέπεται εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΚΣ-2 Κινητή Σήμανση/Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας», με αριθμό πιστοποιητικού έγκρισης μελέτης IC 0596B/06-03/2014, δύναται να ισχύει και μετά την δύση του ηλίου.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω α.α. (6) σχετική Απόφασή μας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  οφείλει σε συνεννόηση με την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε», να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σχετικά με τις ακριβείς  ημέρες και τις ώρες εξόδου των οχημάτων.

Επιπλέον, η  εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», οφείλει:

α) Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των διελεύσεων να  λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

β) Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

γ) Να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται  συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 18/11/2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 31/03/2020.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Συνάντηση Δημάρχου Ξηρομέρου με τον υφυπουργό Εσωτερικών (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr