ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΘέση Ηλεκτρολόγου Βάρδιας Σηράγγων στην Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας

Θέση Ηλεκτρολόγου Βάρδιας Σηράγγων στην Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας

Θέση Ηλεκτρολόγου Βάρδιας Σηράγγων στην Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας

Η “Νέα Οδός” αναζητά Ηλεκτρολόγο Βάρδιας Σηράγγων στην Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας

Αρμοδιότητες Ρόλου:

Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των σηράγγων.
Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.
 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
Αποτελεσματική Επικοινωνία
Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο  email hr@neaodos.gr  αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΒΚ-1023.

ΔΕΗ: Προκήρυξη για διοικητικούς και τεχνικούς στην Αιτωλοακαρνανία

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ