Ιδιωτικά δάνεια 69,5 δισ ευρώ διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ – Μειώθηκαν κατά 1,7 δισ σε ένα τρίμηνο

Σε 69,466 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του 2023 η συνολική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια…

money-cf87cf81ceaecebcceb1cf84ceb1-ceb5cf85cf81cf8e-euro-18-scaled-1

Σε 69,466 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του 2023 η συνολική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), καταγράφοντας μείωση κατά 1,720 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τα δάνεια, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το δ΄ τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Η αλλαγή στη μεθοδολογία έγινε για να εναρμονιστούν τα στατιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα εποπτικά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος:

*Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 22.848 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, από 23.953 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 1.080 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 22.810 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 11.537 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  μειώθηκε κατά 25 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 38 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

*Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 542 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.051 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

*Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 74 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37.566 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 182 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.631 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21.646 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ertnews.gr