Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου αναζητά νοσηλευτή/τρια

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου αναζητά νοσηλευτή/τρια

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΠΑΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αναζητά για πλήρη απασχόληση ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Αρμοδιότητες : Συστηματική φροντίδα των ωφελούμενων στο πλαίσιο της ένταξής τους στα θεραπευτικά προγράμματα της ΕΛΕΠΑΠ

• Καθημερινή καταγραφή της κλινικής εικόνας των ωφελουμένων, και πιο συγκεκριμένα των παιδιών που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Διημέρευσης.

• Παροχή πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους Ιατρούς (παρέμβασησε περιπτώσεις αιφνίδιας αδιαθεσίας των ωφελουμένων, επιληπτικής κρίσης ή ατυχημάτων)

• Φύλαξη των ασθενών ωφελουμένων στο αναρρωτήριο μέχρι την παραλαβή τους από τον γονέα τους

• Παροχή συνδρομής / υποστήριξης στους συνεργαζόμενους Ιατρούς κατά την διάρκεια διενέργειας ιατρικών πράξεων Υποχρεωτικά προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ νοσηλευτικής

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Στρατιωτικές υποχρεώσειςεκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους) Προαιρετικά προσόντα:

• Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

• Ικανότητα στην συνεργασία Διεπιστημονικής ομάδας

• Εμπειρία στο χώρο της υγείας-πρόνοιας

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 15/03/2024 στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο της ΕΛΕΠΑΠ για περίοδο ίση με την διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα.

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί,η ΕΛΕΠΑΠ δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση.