Φόρος μεταβίβασης ακινήτων: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι τροποποιητικές δηλώσεις

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, ήδη από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024. Συγκεκριμένα, με απόφαση του…

athina_akinita

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, ήδη από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1002/2024 ΦΕΚ Β’ 64/5-1-2024), από την Τετάρτη, 10-1-2024, υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  • τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους, πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου
  • την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία
  • τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου και
  • τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε