ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΟικονομιαΦορολογικός οδηγός

Φορολογικός οδηγός

Φορολογικός οδηγός

Φορολογικός οδηγός

Θέματα που ανέκυψαν και μπέρδεψαν χιλιάδες Έλληνες φορολογούμενους έρχονται να διευκρινιστούν από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων εκδόθηκε «οδηγός», ο οποίος θα δώσει λύσεις σε πολλούς φορολογουμένους και θα κάνει την διαδικασία της υποβολής του Ε9 ευκολότερη.

Συγκεκριμένα, τα φυσικά πρόσωπα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Περιουσιολογίου, μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση του Ε9 για το 2015 και 2016, να τροποποιήσουν την δήλωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2014, να κάνουν την αρχική δήλωση του Ε9 για το 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους φορολογουμένους να τροποποιήσουν την δήλωση του Ε9 για τα έτη 2010 έως και 2013, καθώς επίσης να προμηθευτούν ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα ΦΠΑ από το 2010 έως και το 2013 και κάθε πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το 2014 αν και εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί. Ακόμη, ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να εκτυπώσει τις δόσεις που οφείλει για τον ΕΝΦΙΑ του 2014, αλλά και του 2015.

Τα Νομικά πρόσωπα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν το Ε9 για το 2015 και 2016, να προβούν στην τροποποίηση του ΕΝΦΙΑ για το 2014, να κάνουν το Ε9 για το 2014 και να δηλώσουν στοιχεία για τα έτη μεταξύ 2011 και 2014, καθώς επίσης και να εκτυπώσουν τον ΕΝΦΙΑ για το 2015. Μέσω του συστήματος αυτού έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση Ε9 για το 2015 κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που εντός του 2014 έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, ενώ όσοι έχουν μεταβολές στα ακίνητά τους από 01/01/2014 έως και 31/12/2014 μπορούν να υποβάλλουν δήλωση έως και 31/03/2015 ώστε η δήλωσή τους να είναι και εμπρόθεσμη.

Οι μεταβολές που δηλώνονται στο Ε9 για το 2016 είναι η σύσταση ή η πώληση, που πραγματοποιήθηκε από την 01/01/2013 και μετά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου. Επίσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση Ε9 από προγενέστερο έτος του 2016 και θα πρέπει να την μεταφέρουν ως το 2016, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα σε όλα τα έτη.

Κατά την υποβολή του Ε9 του 2016 θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην επιλογή της αιτίας εισαγωγής, της μεταβολής, της διαγραφής ακινήτου, αλλά και τις ημερομηνίες των συμβολαίων, της ημερομηνίας της δημοσίευσης της διαθήκης κ.λ.π.

Ο αριθμός των τροποποιημένων δηλώσεων Ε9, σε διάστημα ενός χρόνου είναι απεριόριστος, εφόσον όμως υπάρχει η εφαρμογή. Παρά ταύτα, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες για την τροποποίηση του Ε9 τότε σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, εκ των οποίων οι πιθανότερες είναι  να έχετε ξεκινήσει ήδη δημιουργία δήλωσης και πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα «Υποβολή δήλωσης» για να την επεξεργαστείτε, να έχει ξεκινήσει δημιουργία δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ, οπότε δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέα δήλωση, εάν δεν ολοκληρωθεί η επεξεργασία από τη Δ.Ο.Υ και να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης προηγούμενης δήλωσης που υποβλήθηκε είτε ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.

Αν επίσης έχει υποβληθεί η οριστική δήλωση Ε9 και διαπιστώθηκαν λάθη τότε, στο ενδεχόμενο που εκκρεμεί εκκαθάριση ο φορολογούμενος δεν μπορεί να την ακυρώσει, αν πάλι κατά την στιγμή υποβολής παρουσιάστηκε ένδειξη ότι υποβλήθηκε επιτυχώς το Ε9, για να οριστικοποιηθεί αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και έτσι θα μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να ακυρώσετε τη δήλωση.

Όταν δε βρίσκεται μέσα από τη λίστα των οδών κάποιον ή κάποιους από τους δρόμους που βρίσκεται το ακίνητο σας τότε θα πρέπει να προχωρήσετε σε εντοπισμό του ακινήτου σας μέσω εμφάνισης χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις περιοχές για τις οποίες ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου. Εφόσον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ακίνητο σας, το επιλέγετε. Εάν βρίσκετε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το ακίνητο σας υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη ονομασία από αυτή που εσείς γνωρίζετε, τότε επιλέξτε το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά όταν επιστρέψετε στη φόρμα καταχώρησης του ακινήτου στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου», αναγράψτε την ορθή διεύθυνση.

Ακόμη, για την διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 ισχύει ηΠΟΛ.1231/20.10.2014. Για τη διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών ισχύει η ΠΟΛ.1232/21.10.2014.Τα θέματα για τα οποία εκδόθηκαν οδηγίες είναι πολλαπλάσια και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κων/νος Χονδρός

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr