ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΕρώτηση Κυριάκου Βελόπουλου: «Επτά χρόνια για μελέτη ύδρευσης στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας»

Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου: «Επτά χρόνια για μελέτη ύδρευσης στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας»

Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου: «Επτά χρόνια για μελέτη ύδρευσης στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας»

Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα  με  πληροφορίες  κατοίκων  της  Πρέβεζας,  καθώς  και  με  τοπικό  δημοσίευμα  ηλεκτρονικού τύπου της 30ης Μαΐου 2020, επτά χρόνια χρειάστηκε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  να  ολοκληρώσει  και  να  εγκρίνει  την  Μελέτη  Σκοπιμότητας  της  κατασκευής  των
έργων ύδρευσης στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας και τις οριστικές  μελέτες των σχετικών έργων. Ο διαγωνισμός για την ανάθεσή της είχε γίνει το 2013 από το ίδιο το  Υπουργείο και το 2014 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, βάσει  του δημοσιεύματος, και υπογράφηκε η έγκριση στις 29 Μαΐου τρέχοντος έτους από τη Γενική  Γραμματεία Υποδομών. Η μελέτη αφορά στο σύνολο των υδραυλικών έργων ύδρευσης στις Π.Ε.  Άρτας,  Πρέβεζας,  Λευκάδας  και  Αιτωλοακαρνανίας,  με  την  ανακατασκευή  του  υφιστάμενου  έργου υδρομάστευσης των πηγών Αγίου Γεωργίου και του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου,  το οποίο θα αντικαταστήσει υπάρχοντες αγωγούς μεταφοράς νερού και θα μεταφέρει νερό από τις  άνω πηγές σε οικισμούς των Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πού  οφείλεται  η  καθυστέρηση  της  ολοκλήρωσης  και  υπογραφής  της  ως  άνω  μελέτης     Σκοπιμότητας της κατασκευής των έργων ύδρευσης και σε ποιους αποδίδονται οι ευθύνες της   κωλυσιεργίας τόσων ετών;

2. Ποιες είναι οι επόμενες φάσεις του ως άνω έργου, πότε θα ξεκινήσουν οι σχετικές επί μέρους   εργασίες  του,  με  βάση  το  υφιστάμενο  χρονοδιάγραμμα  και  πότε  αναμένεται  να  έχουν   ολοκληρωθεί  τα  έργα  του  μεγαλόπνοου  σχεδίου  ύδρευσης  στις  Π.Ε.  Άρτας,  Πρέβεζας,
 Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΕΗ: Μειώσεις στους λογαριασμούς! Αυτοί ωφελούνται

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr