ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΈρχονται οι «αδιάφθοροι» του Δημοσίου

Έρχονται οι «αδιάφθοροι» του Δημοσίου

Έρχονται οι «αδιάφθοροι» του Δημοσίου

Τέλος στη διαφθορά, τις διακρίσεις και τις παρατυπίες επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εσωτερικών με νέο νομοσχέδιο για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο, το οποίο αναμένεται να φέρει στη Βουλή τους επόμενους μήνες.

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών τονίζουν στα Νέα πως για πρώτη φορά επιδιώκεται η θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο το οποίο θα βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

Άλλωστε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό των ρυθμίσεων, εξαιτίας του οποίου προκύπτουν αντιφάσεις, κενά δικαίου, επικαλύψεις αλλά και σύγκρουση αρμοδιοτήτων διαφόρων εποπτικών φορέων.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα έχει εφαρμοστεί κατά τρόπο αποσπασματικό και ελλιπή, με αποτέλεσμα να μην επιφέρει τα προσδοκώμενα στη δημόσια διοίκηση.

Το νέο σύστημα θα έχει προληπτικό και ανατρεπτικό χαρακτήρα. Άλλωστε υπάρχουν οι θεσμοί και ανάλογες ποινές για παραπτώματα που απαντώνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Με άλλα λόγια όπως επισημαίνουν το νέο σύστημα δεν θα περιμένει να συμβούν περιστατικά διαφθοράς αλλά με τα απαραίτητα εργαλεία να προσπαθεί να αποτρέπει.

Το νομοσχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να έρθει σε ψήφιση στη Βουλή τον Μάρτιο.

Μέσα από το νέο νομοσχέδιο θα αποσαφηνίζεται το πεδίο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, του οποίου το νομικό πλαίσιο χαρακτηριζόταν από κατακερματισμό ρυθμίσεων και από εννοιολογικές αντιφάσεις.

Παράλληλα θα αποσαφηνίζονται και οι αρμοδιότητες των φορέων και των αρχών που έχουν ελεγκτική, εποπτική και συντονιστική αρμοδιότητα.

Συμβούλιο Ακεραιότητας

Ο νέος θεσμός του Συμβουλίου της Ακεραιότητας θα αποτελεί ένα εμπιστευτικό σημείο επαφής για τους υπαλλήλους του εκάστοτε φορέα.

Θα δέχεται καταγγελίες για ζητήματα διαφθοράς, διακρίσεις, παρατυπίες παρενόχληση αλλά και ηθικά διλήμματα.

Ο ρόλος του, μάλιστα σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα είναι τριπλός: Αρχικά θα είναι υποστηρικτικός με την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής για ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας αλλά και την παραλαβή εμπιστευτικών ή μη αναφορών από υπαλλήλους του φορέα για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς.

Παράλληλα θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα καθώς θα παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέματα ακεραιότητας, ενώ θα συμμετέχει στην ανάπτυξη εσωτερικών πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

Τέλος, θα έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα, μέσω της συνεργασίας με τη διοίκηση και προώθηση πολιτικών ακεραιότητας σε όλους τους τομείς.

Μάλιστα, θα έχει την ευθύνη της σύνταξης ετήσιας έκθεσης για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας του εκάστοτε δημόσιου φορέα και οργανισμού.

Πηγή:dikaiologitka.gr

Δίκη των «28»: Όλοι αθώοι!

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr