ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΟικονομιαΕπιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Διευκρινήσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Διευκρινήσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Διευκρινήσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

«Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020)»

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’
2787/10.07.2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729), και σε συνέχεια των προβλεπόμενων στην με αρ. Ε. 2067/2020 εγκύκλιο Διοικητή της

Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση συμπλήρωσης, για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του
2020, του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων, κάθε μήνα, κατά
περίπτωση (με προθεσμία από την τρίτη μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα),
που προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης 3Β του άρθρου 1 της ΓΔΟΥ 131 (Β’
2276/2020), δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για χορήγηση της
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά ούτε και προϋπόθεση για
τη χορήγηση αυτής.

2. Οι επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει μέχρι τις 26.06.2020 στοιχεία εσόδων στην
εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport» και δεν υπέβαλαν
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 26.06.2020 και εκ του λόγου αυτού η
αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής απορρίφθηκε, δύνανται να
υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 15 Ιουλίου
2020.

Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν έως τις 10 Ιουλίου 2020 αίτηση χορήγησης
επιστρεπτέας προκαταβολής και συμπλήρωσαν στοιχεία εσόδων στην εφαρμογή «Τα
έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport» έως τις 26.06.2020, επίσης
δύνανται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής μέχρι τις 15
Ιουλίου 2020.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr