Επίδομα θέρμανσης ηλεκτρισμού: Στις 330.000 οι αιτήσεις, πέντε ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία 

Στις 330.000 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το επίδομα θέρμανσης ηλεκτρισμού, πέντε ημέρες πριν…

kalorifer

Στις 330.000 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το επίδομα θέρμανσης ηλεκτρισμού, πέντε ημέρες πριν από την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας, της 19ης Ιανουαρίου.

Ο αριθμός των αιτήσεων είναι ακόμα περιορισμένος, καθώς οι δυνητικά δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια, και η τρέχουσα εβδομάδα θα δείξει πόσους ακόμα καταναλωτές θα …δελεάσει το νέο επίδομα, το οποίο αφορά στο τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2024.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση έχει προγραμματισθεί να κλείσει την Παρασκευή, προκειμένου από τους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας οι δικαιούχοι να αρχίσουν να βλέπουν, υπό μορφή επιδότησης στο λογαριασμό τους, το επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 45 έως και 480 ευρώ για την τρίμηνη περίοδο. Το επίδομα θα συμψηφιστεί με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του τριμήνου Ιανουαρίου -Μαρτίου.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης τα οποία για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν και για το επίδομα θέρμανσης με άλλες μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κ.αλ.).

Για τα εισοδηματικά κριτήρια, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000  ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Στα περιουσιακά, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Κατά την υποβολή του αιτήματος, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος κατοικία του. Η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής του επιδόματος. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα  φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν.