ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

ΑΛΙΕΙΑΑυτή την περίοδο είναι ανοιχτά τα Μέτρα 2.1 και 2.3 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.
Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια”
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:
• Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
• Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
• Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Αυγούστου 2012.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και κατ’ ανώτερο 2.000.000 € για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1.000.000 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 20% έως 60%.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.alieia.gr

Μέτρο 2.3 “Μεταποίηση και Εμπορία”
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:
• Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
• Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και κατ’ ανώτερο 3.000.000 € για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 500.000 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.
Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 20% έως 60%.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.alieia.gr
Σε εξέλιξη το Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι το Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων το οποίο αφορά ιδιωτικές επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μέγιστο 10 εκ ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% – 65%.
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς:
• Κρέατος
• Γάλακτος
• Αυγών –πουλερικών
• Διαφόρων ζώων
• Δημητριακών
• Ελαιούχων προϊόντων
• Οίνου
• Οπωροκηπευτικών
• Ανθέων
• Ζωοτροφών
• Σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
• Φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

Νέος Επενδυτικός Νόμος
Άμεσα αναμένεται να ανοίξει ο Β’ κύκλος του Επενδυτικού Νόμου (ο Α’ κύκλος υποβολών ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2014) με διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά επιχορήγησης (που θα φτάνουν έως το 45%) καθώς και στις διαδικασίες ώστε να γίνει πιο ευέλικτος και προσιτός.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, ενδεικτικά:
• Τουριστικές επιχειρήσεις
o Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr