Επιχειρήσεις: Oύτε …βήμα χωρίς το διαδίκτυο – Tο 98,6% έχει πρόσβαση για επαγγελματικούς σκοπούς 

Σε ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» των επιχειρήσεων αναδεικνύεται το διαδίκτυο, καθώς το σύνολο τους σχεδόν το χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς σκοπούς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την…

internet-diadiktyo

Σε ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» των επιχειρήσεων αναδεικνύεται το διαδίκτυο, καθώς το σύνολο τους σχεδόν το χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 98,6% των επιχειρήσεων της χώρας με απασχόληση 10 άτομα και άνω (σε σύνολο 42.451 επιχειρήσεων, οι 41.848 επιχειρήσεις) είχαν πρόσβαση εφέτος στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς. Ενώ το 2022 αντίστοιχα, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων, οι 38.337 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς (ποσοστό 97,2%). Σημειώνεται εφέτος ως προς το 2022 αύξηση ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 9,2%. Στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση. 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που διεξήχθη το διάστημα 1η  Ιανουαρίου 2023- 15η  Σεπτεμβρίου 2023, από τις επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών 354,3 δισ. ευρώ, οι 8.765 επιχειρήσεις έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 20,6%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 25 δισ. ευρώ (ποσοστό 7,1% του συνολικού κύκλου εργασιών). Αντίστοιχα το 2022, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων, με συνολικό κύκλο εργασιών 295,9 δισ. ευρώ, οι 7.472 επιχειρήσεις έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 18,9%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 20,5 δισ. ευρώ (ποσοστό 6,9% του συνολικού κύκλου εργασιών).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από τις 41.848 επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 25.020 επιχειρήσεις (ποσοστό 59,8%) χρησιμοποιούν κάποιο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn, Twitter, Yammer, Instagram, YouTube κ.λπ.).