ΕΠΑΛ: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές για την τρίτη λυκείου

Όπως αναφέρει εγκύκλιος η ημερομηνία για τις αιτησεις εγγραφής στη Γ τάξη των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 ξεκινούν από τις 08 Μαΐου 2023 έως και τις 18 Μαΐου 2023.

Σχολείο

Όπως αναφέρει εγκύκλιος η ημερομηνία για τις αιτησεις εγγραφής στη Γ τάξη των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 ξεκινούν από τις 08 Μαΐου 2023 έως και τις 18 Μαΐου 2023.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , με εγκύκλιο, υπενθυμίζει στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της χώρας το δικαίωμα συμμετοχής από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ ́τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μαθητών και μαθητριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α ́/07-05-2019), όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται και στην ορθή επανάληψη της με αριθμό πρωτοκόλου . Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται για το σχολικό έτος 2022-2023, από τις 08 Μαΐου 2023 έως και τις 18 Μαΐου 2023.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η με αριθμό πρωτοκόλου. Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτή, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους μαθητές και στις μαθήτριες των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α ́/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών και μαθητριών ΕΠΑ.Λ..

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: dikaiologitika.gr

«Εσωτερικό Erasmus»: Ποιους φοιτητές θα αφορά – Διαδικασία και προϋποθέσεις