Εντολή για νέο Οργανισμό

Εκτός από το θέμα των υπερωριών τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απασχόλησε και η αλλαγή του Oργανισμού του δήμου Αγρινίου ως παρεμπίπτων ζήτημα. Με το δήμαρχο Αγρινίου να αποκαλύπτει ότι θα προχωρήσει σε κατάρτιση νέου οργανισμού δίνοντας τη σχετική εντολή στις υπηρεσίες, αφού μετά τις 31/12/2019 έληξε η ισχύς της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου για την κρίση των διευθυντών και προϊσταμένων. Μάλιστα ο Γ. Παπαναστασίου είπε πως με αφορμή το θέμα των υπερωριών, που ανέκυψε, κατάφερε και ο ίδιος να αποκτήσει πληρέστερη γνώση για τις ανάγκες των διάφορων δημοτικών υπηρεσιών σε προσωπικό.

Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Καθημερινότητα τα περιστατικά βίας στα Νοσοκομεία