Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Μεσολόγγι και Πύργο με θέμα: «Σύγχρονες τεχνικές και απαιτήσεις στην ελαιοκαλλιέργεια»

Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις  για την καλλιέργεια της ελιάς με τίτλο: «Σύγχρονες τεχνικές και απαιτήσεις στην ελαιοκαλλιέργεια», θα πραγματοποιηθούν  στον Πύργο Ηλείας και στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας στα τέλη Φεβρουαρίου 2020.

Οι δύο εκδηλώσεις που είναι ελεύθερες για το κοινότελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδαςκαι θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες, η πρώτη στον Πύργο στις 25 Φεβρουαρίου και η δεύτερη στο Μεσολόγγι στις 26 Φεβρουαρίου στα αντίστοιχα Διοικητήρια της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκειά τους  θα παρουσιαστούνπολύ σημαντικά αποτελέσματα που αφορούν  την Ελαιοκαλλιέργεια και την Διαχείρισή της,  με μεθόδους Γεωργίας Ακριβείας και έχουν προκύψει  στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου χρόνου του ερευνητικού έργου Opóra.

Το ερευνητικό αυτό έργο αναπτύσσεται σε 6.000 στρέμματα ελαιώνων στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή επιλεγμένων παραγωγών και στόχευση στην ανάπτυξη μίας υπηρεσίας,  που θα προσφέρει συμβουλευτική λίπανσης, άρδευσης, και φυτοπροστασίας ανά ζώνες διαχείρισης σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών, λαμβάνοντας υπόψη την εδαφοκλιματική και αγρονομική ταξινόμηση των ελαιώνων. Για την επίτευξη των ανωτέρω αξιοποιούνται τόσο η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, όσο και οι παραδοσιακές αγρονομικές πρακτικές.

Οι  εισηγητές θα είναι μέλη της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων που θα καλύψουν πολλές θεματικές ενότητες που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια(π.χ. θρέψη, φυτοπροστασία, ποιοτικά χαρακτηριστικά),  αλλά και τις εμπορικές προοπτικές του ελαιοκομικού τομέα.

Ο αναλυτικός τίτλος του ερευνητικού έργου είναι «Ανάπτυξη πρότυπης υπηρεσίας  γεωργίας ακριβείας για την ελαιοκαλλιέργεια» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.Υλοποιείται από την εταιρίαΟικοανάπτυξη ΑΕκαιτο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ εντάσσεται στο Πρόγραμμα RIS3 – έξυπνη εξειδίκευση, Αγροδιατροφή.

Ένωση Αγρινίου: Οδηγός κλαδέματος, η σπουδαιότερη εργασία στον ελαιώνα