«Ελληνική PISA» 17 σχολεία από την Αιτωλοακαρνανία

«Ελληνική PISA» 17 σχολεία από την Αιτωλοακαρνανία όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση". Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί : «βλέπουν» κατηγοριοποίηση των σχολείων και στο βάθος κλείσιμο

«Ελληνική PISA» 17 σχολεία από την Αιτωλοακαρνανία

«Ελληνική PISA» 17 σχολεία από την Αιτωλοακαρνανία όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση". Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί : «βλέπουν» κατηγοριοποίηση των σχολείων και στο βάθος κλείσιμο

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθούν διαγνωστικές εξετάσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ' Δημοτικού και της Γ' Γυμνασίου από 300 δημοτικά και 300 γυμνάσια σχολεία της χώρας.

Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, –η «ελληνική PISA», όπως ονομάστηκε αφού οργανώνεται κατά τα πρότυπα του διεθνούς ομώνυμου διαγωνισμού του ΟΟΣΑ–  αφορούν μαθητές της ΣΤ' τάξης Δημοτικού και Γ' τάξης του Γυμνασίου στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωτική και, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Από την Αιτωλοακαρνανία θα συμμετάσχουν 17 συνολικά σχολεία, οκτώ δημοτικά και εννέα γυμνάσια.

Σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι «η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι ανώνυμα και δεν θα συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, από την περυσινή, πιλοτική εφαρμογή της ελληνικής PISA, μελετήθηκαν και αποτιμήθηκαν τα αποτελέσματα, και εν τέλει εκδόθηκαν συμπεράσματα τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά το φετινό σχεδιασμό του θεσμού.

Σε σχέση με πέρυσι, έχουν γίνει αλλαγές που αφορούν αρχικά σε μια ορθολογικότερη κατανομή των ερωτήσεων ανά επίπεδο δυσκολίας στους επιμέρους θεματικούς άξονες, ενώ επιπλέον εισάγονται ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, μέσω των οποίων μπορεί να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πορεία του συλλογισμού και οι δυνατότητες γραπτής έκφρασης των μαθητών.

Υπενθυμίζεται, η «ελληνική PISA» πραγματοποιείται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Αναλυτικά τα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας που θα συμμετάσχουν στην ελληνική PISA:

Δημοτικό Σχολείο Κομπώτης

Δημοτικό Σχολείο Τρικόρφου

Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαίρου

7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

2ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας

3ο  Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Γυμνάσιο Γουριάς

Γυμνάσιο Κανδήλάς

Γυμνάσιο Αστακού

1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Γυμνάσιο Κατοχής

1ο Γυμνάσιο Αμφιλοχίας

Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου

2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Στάσεις εργασίας από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Στάσεις εργασίας για τις ώρες που έχουν προγραμματιστεί οι εξετάσεις  της Ελληνικής Pisa κήρυξαν τα κορυφαία συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ.

Η ΟΛΜΕ κήρυξε  πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας, που να καλύπτει τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και καλεί  τα μέλη της  να μην συμμετάσχουν στις διαδικασίες διεξαγωγής του ελληνικού προγράμματος PISA. Από την πλευρά της η  ΔΟΕ κήρυξε  πανελλαδική 4ωρη διευκολυντική στάση εργασίας προκειμένου, όπως σημειώνει  «να ακυρώσουμε τις εξετάσεις  κατηγοριοποίησης και αποκλεισμού».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Αγρινίου Θέρμου Μάρθα Σαράκη  ανέφερε:

Η Μάρθα Σαράκη

«Ο τοπικός σύλλογο Αγρινίου – Θέρμου δεν διαθέτει κάποιο σχολείο που να συμμετέχει στις συγκεκριμένες εξετάσεις, αλλά υπάρχουν άλλα σχολεία στο νομό μας που συμμετέχουν και εννοείται πως ιδεολογικά συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της ΔΟΕ και είμαστε αντίθετοι με τέτοιοι είδους εξετάσεις.

Ο λόγος της αντίθεσής μας είναι διότι η Ελλάδα γεωγραφικά έχει μεγάλη ποικιλομορφία, οπότε τα σχολεία είναι διαφορετικά, όπως και οι ανάγκες των μαθητών είναι διαφορετικές, Με τέτοιες τυποποιημένες εξετάσεις δεν γίνεται να υπάρχει σωστή εικόνα της επίδοσης.

Δεν ποσοτικοποιείται η διαδικασία της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης και αυτό τονίζουμε και υποστηρίζουμε και στην αξιολόγηση. Όλα αυτά «κουμπώνουν», δεν είναι μόνο ότι αξιολογούμαστε εμείς οι δάσκαλοι ή οι σχολικές μονάδες ή το εκπαιδευτικό έργο, αλλά είναι ότι και αυτό είναι ένα βήμα για να αξιολογηθούν οι μαθητές.

Με απλά λόγια δεν μπορούμε ούτε εμείς, ούτε κανείς άλλος να τσουβαλιάσει όλα τα παιδιά, τα οποία έχουν διαφορετικές ανάγκες. Όταν λέμε ισότητα στο δικαίωμα στην εκπαίδευση σημαίνει παιδιά με διαφορετικές ανάγκες να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.

Άρα όταν δίνουμε σε 400 παιδιά ένα ίδιο κείμενο και ίδιες ασκήσεις μαθηματικών δεν βλέπουμε τα παιδιά σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες, αλλά τα βλέπουμε εντελώς απρόσωπα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Τσούκας τόνισε:

Ο Βαγγέλης Τσούκας

«Η βασική αντίθεση της Ομοσπονδίας μας και εμάς ως προς την ελληνική pisa είναι ότι η διαδικασία της είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον ΟΟΣΑ για να βγουν συμπεράσματα όσο αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα ανά χώρα της Ευρώπης, ανά περιοχή και ανά Περιφέρεια.

Πιο απλά, αυτή τη διαδικασία συνδυάζεται και τη συνδυάζουμε άμεσα με το ζήτημα της κατηγοριοποίησης των σχολείων. Τα σχολεία με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής κατηγοριοποιούνται και σύμφωνα με αυτό που έχει και πει η Υπουργός Παιδείας για το δικαίωμα να επιλέγει ο γονέας το σχολείο που θα πηγαίνει το παιδί του, αυτομάτως αυτό σημαίνει πως θα δημιουργηθούν σχολεία πολλών ταχυτήτων και πιθανότατα πολλές σχολικές μονάδες να κλείσουν και αποτέλεσμα αυτού θα είναι αρκετοί εκπαιδευτικοί να απολυθούν.

Το βασικό είναι πως η pisa συνδέεται με την κατηγοριοποίηση του εκάστοτε σχολείου και με το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους.

Τα συμπεράσματα από την pisa είναι πανελλαδικά και αυτό ισχύει και για κάθε χώρα και για κάθε περιφέρεια. Υπάρχει παγκόσμια κατάταξη. Ο ΟΟΣΑ για κάθε χώρα, μετά τα αποτελέσματα, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, όχι υποχρεωτικές, αλλά είναι βάση το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει.

Το ζήτημα είναι πως οι οδηγίες δεν σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου, αλλά έχουν ως μόνο στόχο να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αν δηλαδή τα παιδιά γράφουν καλύτερα σε μια εξέταση δεν σημαίνει πως ο συνολικό ρόλος του σχολείου βελτιώνεται.

Ο προγραμματισμός που γίνεται μέσω της pisa και του ΟΟΣΑ είναι μεσοπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος.

Ωστόσο, είναι εμφανέστατο από τώρα αν όμορα σχολεία στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Βάλτο και γενικότερα σε όλη την Αιτωλοακαρνανία και σε όλη την Ελλάδα διαχωρίζονται σε πολλών «ταχυτήτων» και το ένα θεωρείται πολύ καλό και το άλλο καλό, κανένας γονέας δεν θα επιθυμεί να στείλει το παιδί του σε άλλο σχολείο πέραν του πολύ καλού ή του καλού, συνεπώς, τα υπόλοιπα σχολεία θα κλείσουν. Αυτό μάλιστα το έχει διακηρύξει κατά το παρελθόν η Υπουργός Παιδείας.

Ακόμη, να τονίσουμε πως τα στοιχεία και οι βαθμολογίες του εκάστοτε σχολείου θα είναι δημοσιοποιημένα, συνεπώς θα κλείσουν αρκετές σχολικές μονάδες.

Αν μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας δώσει το δικαίωμα επιλογής σχολείου στους γονείς, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πως άμεσα μπορεί να κλείσουν σχολεία. Κινδυνεύουν να κλείσου όμορα σχολεία κυρίως, τόσο σε πόλεις όσο και σε χωριά, αλλά το ζήτημα είναι πως κινδυνεύουν σχολεία να κλείσουν».

Ένας μοναχικός Σταχτοτσικνιάς στην Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου