«Αιμορραγεί» η Αυτοδιοίκηση, «αγκάθι» η έλλειψη προσωπικού

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πήραν προθεσμία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον πολυετή προγραμματισμό τους για προσλήψεις την επόμενη τετραετία, την ώρα που οι ανάγκες για μετατάξεις είναι περισσότερες από τις επιτρεπόμενες προσλήψεις και η έλλειψη προσωπικού την Αυτοδιοίκηση.

27ce45f5bd2f49f3a0feef4240c38290

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πήραν προθεσμία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον πολυετή προγραμματισμό τους για προσλήψεις την επόμενη τετραετία, την ώρα που οι ανάγκες για μετατάξεις είναι περισσότερες από τις επιτρεπόμενες προσλήψεις και η έλλειψη προσωπικού την Αυτοδιοίκηση.

Η εικόνα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα και το Δήμο Αγρινίου

Βάσει των αιτημάτων των Δήμων και των Περιφερειών, το Υπουργείο Εσωτερικών συντάσσει συγκεντρωτικό σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τις ανάγκες τους βάσει των εγκεκριμένων οργανογραμμάτων και βάσει των εκτιμώμενων (αυτοδίκαιων) αποχωρήσεων προσωπικού. Επίσης το άθροισμα των προσλήψεων και των μετατάξεων κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων κενών θέσεων και των θέσεων που θα κενωθούν λόγω των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων.

Είναι γνωστό ότι οι αυτοδιοικητικοί της χώρας διαμαρτύρονται συνεχώς για το γεγονός ότι προϊόντος του χρόνου το προσωπικό τους μειώνεται, με αποτέλεσμα κομβικές υπηρεσίες για τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και φυσικά αυτά αποτυπώνονται συχνά στην καθημερινότητα των πολιτών, είτε μιλάμε για υπηρεσίες αιχμής όπως η καθαριότητα ή το πράσινο στους δήμους, είτε μιλάμε για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή έργου όπως οι τεχνικές υπηρεσίες.  Συχνά τα κενά αυτά καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, όμως αυτό δεν είναι λύση ιδίως για τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού που απαιτείται χρόνος για να αποκτηθεί η τεχνογνωσία που έχει κάθε υπηρεσία. Έτσι η Αυτοδιοίκηση επιχειρεί τα καλύψει τα κενά της με μετατάξεις, όταν αυτές είναι εφικτές.

Οι απόλυτοι αριθμοί ίσως να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά αυτό που μετρά περισσότερο είναι η αναλογία σε σχέση με τις υφιστάμενες κενές θέσεις και τις μετατάξεις που απαιτούνται.

47 κενές θέσεις μηχανικών στην Περιφέρεια

Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως πληροφορείται η «Σ», εκτιμά ότι την επόμενη τετραετία θα έχει 89 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων από το σύνολο των υπηρεσιών της σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία. Και θα απαιτηθούν αντίστοιχες προσλήψεις. Όμως εκτός από αυτές τις προσλήψεις για να καλυφθούν οι υφιστάμενες κενές θέσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκτιμά ότι σε βάθος τετραετίας θα έχει ανάγκη για 117 μετατάξεις. Τέτοιος αριθμός όμως μετατάξεων, όπως αποδείχθηκε και τα προηγούμενα χρόνια από την εφαρμογή του μέτρου της κινητικότητας, είναι σχεδόν αδύνατον να βρεθεί.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της υποστελέχωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι υφιστάμενες κενές θέσεις στην ειδικότητα των μηχανικών, που καταλάβει εύκολα κανείς πόσο σημαντική είναι, ανέρχονται σε 33 Π.Ε και 14 Τ.Ε.

Παρόμοια εικόνα, αναλογικά, θα συναντήσει κανείς και στο δήμο Αγρινίου, όπου εκτιμάται ότι την προσεχή τετραετία θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνολικά 54 υπάλληλοι από το τακτικό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος των αποχωρήσεων υπολογίζεται για το 2026 και το 2027, ωστόσο και πάλι οι ανάγκες σε μετατάξεις προκειμένου να κλείσουν «τρύπες» στις κενές οργανικές θέσεις είναι πολύ περισσότερες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ για το 2024 ο Δήμος Αγρινίου έχει μόλις 3 εκτιμώμενες ανάγκες προσλήψεων, οι ανάγκες σε μετατάξεις είναι 12!

Τα παραδείγματα του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι βέβαια από τα «ήπια» ως προς το μέγεθος του προβλήματος. Αν κοιτάξει κάποιος τι συμβαίνει σε μικρότερους περιφερειακούς Δήμους οι ελλείψεις προσωπικού μπορεί σε απόλυτους αριθμούς να είναι μικρότερες, όμως αναλογικά είναι πολύ μεγαλύτερες.

 

Δημήτρης Παπαδάκης

 

 

Αρχηγείο Αστυνομίας : ψευδές το μήνυμα περί δήθεν εμπλοκής πολιτικών σε πορνογραφία