ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΜεσολογγιΈκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 20.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και κατόπιν του υπ’αριθμ. πρωτ. 9704/31.5.2021 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Συζήτηση και έγκριση καταστατικού, του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε.”

Ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Ναυπακτίας για την επανίδρυση αυτόνομου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr