ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΠαιδειαΕκπαιδευτικά προγράμματα γαλλικών για δημόσιους υπαλλήλους

Εκπαιδευτικά προγράμματα γαλλικών για δημόσιους υπαλλήλους

Εκπαιδευτικά προγράμματα γαλλικών για δημόσιους υπαλλήλους

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Γαλλοφωνίας 2015-2018 με σκοπό α) την αύξηση του αριθμού των στελεχών που συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς ενώσεις, οι οποίοι θα μπορούν να χειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γαλλική γλώσσα, β) τη βελτίωση του επιπέδου της γνώσης της γαλλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο B2, γ) την προώθηση γαλλικών προγραμμάτων ιδίως σε ό,τι αφορά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και  τη Διπλωματική Ακαδημία.Μεταξύ των κριτηρίων για την κατάρτιση του εθνικού προγράμματος γαλλοφωνίας για την τετραετία 2015 – 2018, είναι η ύπαρξη προγραμμάτων δια βίου επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων της χώρας μας στη γαλλική γλώσσα, τα οποία θα είναι τεχνικού, επαγγελματικού και γλωσσικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού/ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος  και, οι οποίες σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα στα γαλλικά υποδεικνύοντας κατ’ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) στελέχη τα οποία θα συμμετάσχουν στους ακόλουθους κύκλους μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν:

Β2 (DELF)

C1 (DALF)

C2 (DALF)

Κριτήρια για την υπόδειξη των ως άνω συμμετεχόντων, τα οποία αποτελούν και κριτήρια επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας είναι τα εξής:

–      Θέση ευθύνης.

–      Αρμοδιότητες.

–      Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας σχετικές με Ευρωπαϊκά ή Διεθνή θέματα.

–      Εκπροσώπηση του φορέα τους σε Ευρωπαϊκά ή Διεθνή fora.

Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν υπάλληλοι που διαθέτουν γνώση Γαλλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1. Ποσοστό θέσεων μπορεί να καλυφθεί και από υπαλλήλους που συμμετείχαν  σε προηγούμενους κύκλους μαθημάτων επιμόρφωσης γαλλικής γλώσσας  επιπέδου  B2 και C1.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δεν διαθέτουν τυπικό αποδεικτικό γλωσσομάθειας (βεβαίωση ή τίτλο σπουδών), το επίπεδο της γλωσσομάθειας θα διαπιστώνεται κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τονίζεται ότι οι σχετικές υποψηφιότητες θα πρέπει να αποσταλούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στη διεύθυνση grammateia@ydmed.gov.gr το αργότερο μέχρι τις 16-3-2015.

Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης των κύκλων μαθημάτων θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο σε μεταγενέστερο χρόνο και θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, γνωστοποιείται ότι οι συμμετέχοντες στους προαναφερόμενους κύκλους μαθημάτων του προγράμματος θα κληθούν να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο το ποσό των 30 ευρώ (frais du dossier).

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr