ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑκτιο–ΒονιτσαΕιδική και τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας με απολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα και αγορά αυτοκινήτου

Ειδική και τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας με απολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα και αγορά αυτοκινήτου

Ειδική και τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας με απολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα και αγορά αυτοκινήτου
Α.-Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας θα διεξαχθεί για τρίτη φορά (η πρώτη καταψηφίστηκε, η δεύτερη αναβλήθηκε) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Βόνιτσα, στις 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως:
           1.-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2018,  κατόπιν της με αρ. 6/2019 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος)
      Β.-Επίσης, δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στις 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
1.Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, έτους 2020.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας’ για το ποσό χρηματοδότησης ύψους 104.000,00€. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος).
3.-Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7X7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ  (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
4.-Τροποποίηση της με αρ. 3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Κατούνα – Λουτράκι (Αιτ/νιας)». (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχέτευσης οικισμού Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
6.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αναμονών παροχετεύσεων οικιακών συνδέσεων». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
7.-1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Α/Α 1 της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ και Κωδ. ΟΠΣ 5001935 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
8.-Λήψη απόφασης για την αγορά αυτοκινήτου τύπου τζιπ. (Εισηγητής κ. Τσακαλης Κων/νος) 
9.-Περί κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Πογωνιάς Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Τσακαλης Κων/νος)
10.-Απόφαση για τη Συμμετοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.  (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
11.-Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002). (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
12.-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
13.-Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2020.  (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
14.-Συμπληρωματική κατανομή ποσού 27.720,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.  (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών)
15.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
16.-Περί επιχορήγησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».(Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
17.-Περί έγκρισης εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ (άρθρο 242 παρ. 1 ν. 3463/2006). (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
18.-Μεταβίβαση πίστωσης ποσού 390,00 € στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την καταβολή εκλογικού επιδόματος. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
19.-Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. για την μεταστέγαση του καταστήματος Παλαίρου (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος). 
20.-Λήψη απόφασης για τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
21.-Ψήφισμα σχετικά με τη λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
22.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος).
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr