ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”, η οποία τονίζει την πιλοτική εφαρμογή για 500 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Με 4 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα δημοπρατήσει τον ερχόμενο μήνα το «DigiWest» ένα κόμβο δηλαδή για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων της περιοχής.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας στοχεύει στο να παρασχεθούν οριζόντιες υπηρεσίες προς την επιχειρηματική κοινότητα της Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αφενός με τη διάχυση δράσεων άμεσης χρηματοδότησης και αφετέρου με την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Μάλιστα μέσα από το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργηθεί ο «οδικός χάρτης» για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, που θα αποτελέσει τη στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην επικράτειά της και θα αξιοποιηθεί για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό δράσεων ψηφιακού προσανατολισμού στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Η απόδοση, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της Ελληνικής οικονομίας εξαρτώνται σημαντικά από το βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των εμπλεκόμενων μερών (κράτος, επιχειρήσεις, πολίτες). Το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων αφορά προφανώς τις επιχειρήσεις, ωστόσο ταυτόχρονα αποτελεί κύριο στόχο και ταυτόχρονα σημαντική υποχρέωση του κράτους και του κοινωνικού συνόλου.

Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, συγκεκριμένοι στόχοι και παρεμβάσεις από την κεντρική και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να μετασχηματιστεί ψηφιακά όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να υποβοηθηθεί από ένα σαφή και ρεαλιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, με συγκεκριμένους στόχους και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να καταστούν ψηφιακά ανταγωνιστικές και να υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Η ψηφιοποίηση πρέπει δε να λαμβάνει χώρα σε πολλές περιπτώσεις συντονισμένα, προκειμένου να υπάρχει αποτέλεσμα σε ικανοποιητικό βαθμό.

Στα πλαίσια του «DigiWest» σε πρώτη φάση θα γίνει συγκέντρωση των υφιστάμενων διεθνών μοντέλων και καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0), η προσαρμογή τους στην περιφερειακή επιχειρηματική πραγματικότητα και η αποτύπωσή τους σε σχετικό μεθοδολογικό οδηγό ψηφιακού μετασχηματισμού. Έτσι θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία επιλογής των ωφελούμενων επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στον κόμβο.

Ταυτόχρονα με τις διαδικασίες άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, σε δεύτερη φάση, θα επιλεγούν πιλοτικά περίπου 500 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, με βάση τη μεθοδολογία που θα έχει αναπτυχθεί. Θα αναπτυχθούν βελτιωμένα μοντέλα επιχειρηματικότητας που θα είναι σε σύμπνοια με την ελληνική και περιφερειακή πραγματικότητα.

Τα μοντέλα αυτά θα ενταχθούν σε οδικό χάρτη για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό δράσεων ψηφιακού προσανατολισμού από το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μέσα από τη λειτουργία του ψηφιακού κόμβου δικτύωσης και συνεργατικής διαχείρισης έργων (DigitalHub).

Θα αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα διατεθεί σε ψηφιακή μορφή στην ελληνική γλώσσα στο σύνολο των επιχειρήσεων. Θα οργανωθούν επίσης δράσεις δικτύωσης με άλλους φορείς και πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Επιμελητήρια, συστάδες και κέντρα καινοτομίας, δομές προώθησης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα, επαγγελματικοί φορείς, κλπ.).

Θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή των προσαρμοσμένων επιχειρηματικών μοντέλων και καλών πρακτικών σε 500 επιχειρήσεις. Οι επιλεχθείσες επιχειρήσεις θα έχουν κατανομή ανά νομό, με τουλάχιστον 125 επιχειρήσεις από την Αιτωλοακαρνανία, τουλάχιστον 100 από την Ηλεία και τουλάχιστον 175 από την Αχαΐα. Παράλληλα η επιλογή θα έχει και κριτήρια με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων : από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα κληθούν μέσα από διαδικασίες ανοιχτής πρόσκλησης να ενταχθούν στον ψηφιακό κόμβο δικτύωσης και συνεργατικής διαχείρισης έργων (DigitalHub). Ο κόμβος θα είναι ένα εξειδικευμένο portal, το οποίο ωστόσο θα μπορεί να διαλειτουργήσει με αντίστοιχες δράσεις της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα, όπως ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις – μέλη του κόμβου θα ενισχυθούν με την παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

«Ψαλίδι» και στο Αγρίνιο στις εξόδους για καφέ, λόγω ακρίβειας – Πτώση 60% στον καφέ εκτός σπιτιού

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ