ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΔυτική Ελλάδα: Υψηλή ανεργία με πολλά αρνητικά ποιοτικά στοιχεία

Δυτική Ελλάδα: Υψηλή ανεργία με πολλά αρνητικά ποιοτικά στοιχεία

Δυτική Ελλάδα: Υψηλή ανεργία με πολλά αρνητικά ποιοτικά στοιχεία

Η έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης φέρνει στο φως τις επιμέρους αρνητικές πτυχές της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”.

Πολλά αρνητικά ποιοτικά στοιχεία φέρουν τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας, που έχει η Δυτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Η διαπίστωση προέρχεται από τα συμπεράσματα της έκθεσης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που περιλαμβάνεται στο εθνικό
σχέδιο για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Υπουργείου
Εργασίας.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία και η
Στερεά Ελλάδα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στη
χώρα.Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας ανά Περιφέρεια συνδέονται
άμεσα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε κάθε Περιφέρεια, την
αναπτυξιακή δυναμική και τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες.

Όπως και στην περιφερειακή ανάλυση του γενικού ποσοστού ανεργίας,
έτσι και στην ανάλυση ανά φύλο, και αν εξαιρεθούν οι Περιφέρειες στις
οποίες η απασχόληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τομέα του
τουρισμού που υπέστη σημαντικό πλήγμα κατά την περίοδο της
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο
Αιγαίο), οι Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας

και της Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη διαφορά
στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων.

Πέραν τούτου όμως η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται και μεταξύ των
Περιφερειών που χαρακτηρίζονται από έντονη ηλικιακή ανισοκατανομή
της ανεργίας, με τους νέους 15-24 ετών να αντιμετωπίζουν τις
μεγαλύτερες προκλήσεις, ακολουθούμενοι από την ηλικιακή ομάδα 25-
34 ετών. Άξιο αναφοράς επίσης είναι και πως συγκεκριμένες
Περιφέρειας παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας σε όλες (ή σχεδόν
όλες) τις ηλικιακές ομάδες, όπως η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα.
Από την ανάλυση της έκθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα.

Το πρώτο είναι πως ανά Περιφέρεια υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της ανεργίας, τα
οποία απορρέουν από τις διαφορετικές τοπικές κοινωνικοοικονομικές
ανάγκες, προκλήσεις και ιδιαιτερότητες, από τις διαφορετικές
αναπτυξιακές δυναμικές και τη διαφορετική διάρθρωση της τοπικής
οικονομίας και απασχόλησης, καθώς και από τα εργασιακά και
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, οι
περιφερειακές διαφοροποιήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο
σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων υποστήριξης της απασχόλησης, που
θα πρέπει να έχουν κατάλληλη χωρική και τομεακή εστίαση.

Το δεύτερο είναι πως υπάρχουν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
ανάγκες απασχόλησης που δεν ικανοποιούνται, είτε λόγω έλλειψης
διαθέσιμου εργατικού δυναμικού είτε λόγω χαμηλής σύζευξης μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να εξετάζεται συνολικότερα η δυνατότητα για υποστήριξη της
κινητικότητας των ανέργων και αναζητούντων εργασία ενδό- και
διαπεριφερειακά, προς κάλυψη της υφιστάμενης ζήτησης σε θέσεις
εργασίας, προσόντα και δεξιότητες, υπό συγκεκριμένους όρους και με
την απαιτούμενη παροχή στήριξης.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να περιοριστεί το φαινόμενο της
ανισοκατανομής της ανεργίας ανά Περιφέρεια, βελτιώνοντας συνολικά
τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας, το εισόδημα και το βιοτικό
επίπεδο για τους ανέργους.

Χωρίς επιμέρους προτάσεις ανά Περιφέρεια

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης που θα
βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Ιουλίου, ενώ κάνει
αυτή την ανάλυση δεν περιλαμβάνει όμως προτάσεις και συγκεκριμένα
μέτρα ανά Περιφέρεια. «Περιορίζεται» στο να θέσει τους στρατηγικούς
στόχους και άξονες για την υλοποίηση στην Ελλάδα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης. Με δεδομένο πως τα επόμενα χρόνια
υπάρχουν πολλά χρήματα διαθέσιμα και μέσω του νέου ΕΣΠΑ και μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης για δράσεις με στόχο την ενίσχυση της
απασχόλησης την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ενίσχυση των
προσόντων του εργατικού δυναμικού κτλ. είναι απαραίτητο να
υπάρξουν και buttom up πολιτικές, που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες κάθε περιοχής και δη αυτών όπως η Δυτική Ελλάδα, που
βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση.

Δημήτρη Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Προβάδισμα 9,5 μονάδων για τη ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ