ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΔυτική Ελλάδα: 8,8 εκατ. για ΓΟΕΒ Αχελώου και ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής και Νεοχωρίου

Δυτική Ελλάδα: 8,8 εκατ. για ΓΟΕΒ Αχελώου και ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής και Νεοχωρίου

Δυτική Ελλάδα: 8,8  εκατ. για ΓΟΕΒ Αχελώου και ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής και Νεοχωρίου

Δυτική Ελλάδα: 8,8  εκατ. για ΓΟΕΒ Αχελώου και ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής και Νεοχωρίου 6 προτάσεις από την περιοχή μένουν εκτός χρηματοδότησης του ΠΑΑ όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση” 

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Εκδόθηκε χθες, ύστερα από οδηγίες του Υπουργού κ. Γιώργου Γεωργαντά και του Υφυπουργού κ. Γιώργου  Στύλιου, με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Από τις πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατατέθηκαν στην πρόσκληση 10 προτάσεις με τέσσερις από αυτές να εντάσσονται, ενώ για τις υπόλοιπες έξι υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής για να ενταχθούν ενδεχομένως σε μεταγενέστερη φάση.

Το αξιοσημείωτο είναι πως και οι τέσσερις προτάσεις που εντάσσονται αφορούν την Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα το ΓΟΕΒ Αχελώου και τους ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής και Νεοχωρίου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στον εκσυγχονισμό των αρδευτικών δικτύων σε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης, διαχείρισης του νερού και εποπτείας του δικτύου.

Εντάσσονται

1.       Αναβάθμιση υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης- τηλεμέρτρησης με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στον ΤΟΕΒ Λεσινίου 2.198.495,20

2.       Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεεποπτείας υδατικού ισοζυγίου σε υφιστάμενες υποδομές έγγειων βελτιώσεων, ΓΟΕΒ Αχελώου 2.195.792

3.       Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων αποστράγγισης ΤΟΕΒ Κατοχής 2.199.760

4.       Εκσυγχρονισμός αναβάθμιση των αντλιοστασίων Α2/9Α και Α4/9Β του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου 2.199.760

Μη αποδεκτές προτάσεις

1.      Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργιάς αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Φυτειών 2.146.638,40

2.      Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Α΄ Πύργου 2.200.000

3.      Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργίας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου 2.199.782,40

4.      Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Επιταλίου 2.200.000

5.      αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ γαλατά 2.200.000

6.      Εκσυγχρονισμός άρδευσης περιοχής Μικρουλαιϊκων – επέκταση αρδευτικού δικτύου Ερυμάνθειας (ταμιευτήρα Ντάσκα) 522.000

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και στη σχετική πρόσκληση, οι δικαιούχοι φορείς δύναται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πίνακα στις Υπηρεσίες των Δικαιούχων.  (Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών η 07/03/2023 ώρα 23:59:59)

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου και ενδεχομένως να ενταχθούν και κάποιες από τις προτάσεις που έμειναν αρχικά εκτός χρηματοδότησης.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Η «χαρτογράφηση» των πλειστηριασμών στην Αιτωλοακαρνανία – Ένας στους τέσσερις ολοκληρώνεται (Πίνακες)

 

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ