ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΟικονομιαΔιευκρινήσεις στο… βρόντο: Χωρίς ενδιαφέρον οι ρυθμίσεις για 36 και 72 δόσεις

Διευκρινήσεις στο… βρόντο: Χωρίς ενδιαφέρον οι ρυθμίσεις για 36 και 72 δόσεις

Διευκρινήσεις στο… βρόντο: Χωρίς ενδιαφέρον οι ρυθμίσεις για 36 και 72 δόσεις

Διευκρινίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των οφειλών από πολίτες στους δήμους, επιχειρεί να δώσει με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να απαντήσει έτσι στα πολλά ερωτήματα που τέθηκαν από τους δήμους επί της διαδικασίας. Η νέα ρύθμιση για 36 ή 72 δόσεις παρουσιάζεται ως επιβράβευση όσων κράτησαν ζωντανές τις ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων, αλλά η ενεργειακή κρίση δημιούργησε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η προθεσμία για όλους τους οφειλέτες που υπολογίζονται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, εκπνέει στις 31 Ιουλίου του 2023.

Δήμος Αγρινίου: «Δεν λύνεται το πρόβλημα, χρειάζεται γενναία ρύθμιση από την νέα κυβέρνηση»

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομιών του δήμου Αγρινίου Βασίλειο Φωτάκη αυτό δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό, «προβλέπεται ότι όσοι οφειλέτες του δημοσίου ήταν ενταγμένοι στις ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων και τις έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να επανενταχθούν, ενώ παράλληλα όσοι ήταν συνεπείς στην εξόφληση των δόσεων τους, αλλά ωστόσο δημιούργησαν νέα χρέη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης θα έχουν την δυνατότητα να τις εξοφλήσουν σε 36 ή 72 δόσεις. Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση για τους συνεπείς με 36 ή 72 δόσεις αφορά εκείνους που την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ παράλληλα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις».

«Πρόκειται, με άλλα λόγια, για 3 διαφορετικές ρυθμίσεις, για 3 διαφορετικά «δοσολόγια» και για αντιμετώπιση του θέματος κατά περίπτωση. Αυτό η εμπειρία μας λέει-μου το λένε και πολλοί συνάδελφοι άλλων δήμων-ότι δεν αποδίδει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον και μόνο αν κάποιος επείγεται να κάνει μια πράξη που πρέπει να έχει τα απαραίτητα χαρτιά μπαίνει στην ρύθμιση και μετά δεν την εξυπηρετεί καν. Έχει αποδειχτεί ότι ο κόσμος έχει μάθει να μην ανταποκρίνεται κι αυτό οφείλεται και στην πολυδιασπορά. Άλλο πράγμα οι παλιοί οφειλέτες, άλλο οι προ κόβιντ, άλλο οι μετά κόβιντ!» εξηγεί ο κ. Φωτάκης, ο οποίος περιγράφει τους (θεωρητικά) ωφελούμενους οφειλέτες σε μερικές χιλιάδες, ίσως 4 χιλιάδες ή και περισσότερους! «Μόνο με ένα απλό πρόγραμμα και με γενναία ρύθμιση μπορεί να πειστεί ο κόσμος κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τη νέα κυβέρνηση», καταλήγει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αγρινίου.

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στην νέα ρύθμιση
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι συνολικές οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, με τις κατωτέρω δόσεις και επιβαρύνσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή:

α) σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογισμένο ή

β) σε έως και εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο

Επαναφορά των παλαιών ρυθμίσεων 72 ή 120 δόσεων

Οι οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης είναι η 31η Ιουλίου 2023.

Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Δημοφιλείς Εφαρμογές, «Επανένταξη Ρύθμισης 120 & 36/72 δόσεων».
Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. απωλέσθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Από αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.

Εάν, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο ή εξοφλήσει τις οφειλές του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε χάνεται. Ειδικότερα, η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

1.Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

2.Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

3.Αν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους,

4.Αν ο οφειλέτης υποπέσει σε παραβάσεις.

 

Γιάννης Συμψηρής

 

 

Γιασάρ Γκιουλέρ: Ο στρατηγός που πήρε τη θέση του Ακάρ στο υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ