ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔημοτική Αστυνομία: 15 άτομα θα ζητήσει το Αγρίνιο

Δημοτική Αστυνομία: 15 άτομα θα ζητήσει το Αγρίνιο

Δημοτική Αστυνομία: 15 άτομα θα ζητήσει το Αγρίνιο

Δημοτική Αστυνομία: 15 άτομα θα ζητήσει το Αγρίνιο όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”. Στόχος η πλήρης δεύτερη βάρδια από την προκήρυξη των 1264 θέσεων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται η έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους με βάση το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης για τις 1.264 μόνιμες θέσεις.  Στη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ επισημαίνεται ότι ως την 18-1-2023, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά τους για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού.

Η προκήρυξη δεν έχει ακόμα φτάσει στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, κάτι που αναμένεται να γίνει προς τα τέλη Ιανουαρίου, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την υποβολή των αιτημάτων από τους δήμους. Στη συνέχεια εντός του Φεβρουαρίου, το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει στην κατάρτιση της σχετικής προκήρυξης, η προκήρυξη θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και μετά από περίπου δύο εβδομάδες θα εκδοθεί, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΥΠΕΣ – εφόσον ακολουθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα – η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Άνοιξη, με το χρόνο βέβαια διεξαγωγής των εθνικών εκλογών να καθορίσει και την πορεία της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Στον διαγωνισμό της δημοτικής αστυνομίας θα ζητούνται άτομα από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ). Η προκήρυξη θα θέτει ηλικιακά κριτήρια και θα ορίζει μία σειρά από υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Η προκήρυξη για τις 1.264 προσλήψεις αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου και αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα ζητήσει ενίσχυση με 15 δημοτικούς αστυνομικούς το Αγρίνιο

Σε ό, τι αφορά τον δήμο Αγρινίου φαίνεται ότι θα επικρατήσει το δόγμα της διπλωματίας που λέει «ζητάμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να πάρουμε πολλά, διότι αν ζητήσουμε λίγα δεν θα πάρουμε τίποτε»! Όπως εξήγησε στην «Σ» ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπήρξε πρόβλεψη, ώστε στον οργανισμό του δήμου να υπάρξει περιθώριο για 15 θέσεις νέων δημοτικών αστυνομικών που θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την αστυνόμευση της πόλης, τον έλεγχο στη στάθμευση, τους κοινόχρηστους χώρους, τις λαϊκές κλπ.

Δημοτική Αστυνομία: 15 άτομα θα ζητήσει το Αγρίνιο
Ο Γιώργος Παπαναστασίου

«Με τις νέες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, που φτιάχνουμε και τη λειτουργία των αισθητήρων είναι σαφές ότι το προσωπικό που υπάρχει σήμερα δεν αρκεί ούτε για τους βασικούς ελέγχους. Ευτυχώς είχαμε δει νωρίς την ευκαιρία με τη συγκεκριμένη προκήρυξη και κάναμε χώρο για αρκετούς ακόμη δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν ξέρουμε πόσους θα μας εγκρίνουν, αλλά εμείς πρέπει να θέσουμε το περιθώριο για όσους γίνεται περισσότερους και οι 15 είναι ένας καλός αριθμός», επισημαίνει ο δήμαρχος Αγρινίου.

Όταν η Δημοτική Αστυνομία επανασυστάθηκε (το 2015) στις περισσότερες περιπτώσεις λειτούργησε με λιγότερο προσωπικό και σήμερα δεν είναι περισσότεροι από οκτώ οι υπάλληλοι που είναι διαθέσιμοι. «Στόχος μας είναι να υπάρξει μια δεύτερη βάρδια πλήρως αναπτυγμένη και το απόγευμα τουλάχιστον. Αυτό θα αλλάξει τους ελέγχους και γενικά την ευταξία στον αστικό ιστό. Συν το ότι θα δώσει την δυνατότητα να έχει παρουσία ο δήμος σε ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη», τονίζει ο κ. Παπαναστασίου.

Η διαδικασία

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε αναφέρει:

«Με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄230), αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας των δήμων, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, την έκτασή του και τη στελέχωση των υπηρεσιών του (άρθρο 4 του νόμου).

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 παρέχεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα σύστασης νέων οργανικών μονάδων σε δήμους που δεν διαθέτουν σήμερα δημοτική αστυνομία, με παράλληλη σύσταση των απαραίτητων θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, που θα πληρωθούν κατόπιν προκήρυξης και ειδικής εκπαίδευσης των επιτυχόντων. Τα κατά κατηγορία του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.5003/2022.

Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), ως υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών, και γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλική γλώσσας.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι δήμοι που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών».

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων. Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που φέρει την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023» και διαιρείται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι δήμοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαίνοντας σε αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι μέχρι την 18-1-2023, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά τους για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Γιάννης Συμψηρής – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Ανατιμήσεις «φωτιά» για 500 προϊόντα – Η «κληρονομιά» του 2022 στην ακρίβεια συνεχίζεται και το 2023

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ