ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΘερμοΔήμος Θέρμου: Δεν πάει άλλο με τις διακοπές ρεύματος

Δήμος Θέρμου: Δεν πάει άλλο με τις διακοπές ρεύματος

Δήμος Θέρμου: Δεν πάει άλλο με τις διακοπές ρεύματος

Εκσυγχρονισµό των δικτύων και τεχνικό κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ στο Θέρμο, ζητά το δημοτικό συμβούλιο

Του Δημήτρη Παπαδάκη

Την  έντονη διαμαρτυρία του για τα προβλήματα που παρατηρούνται  στην  περιοχή του Δήμου Θέρμου καθώς και για την υποβάθμιση και ουσιαστική κατάργηση του πρακτορείου της ∆ΕΗ – ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ στο Θέρμο, εξέφρασε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου με πρόσφατη απόφασή του.

Τα προβλήματα που σημειώθηκαν πρόσφατα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής παρατηρήθηκαν σε µία από τις γραμμές Μέσης Τάσης, που εμφανίζει και τα μεγαλύτερα  προβλήματα, τη γραμμή που ηλεκτροδοτεί τους οικισμούς των Κοινοτήτων Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης, µία από τις πλέον ορεινές περιοχές του Δήμου Θέρμου, και πιθανότατα πρόκειται για κάτι που οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία.

Προ δεκαετίας κατασκευάστηκε από τη ∆ΕΗ, μετά από χρόνιες και επίμονες ενέργειες του Δήμου και των τοπικών φορέων, νέα γραμμή βαρέως τύπου, η οποία αντικατέστησε την παλιά γραμμή που διερχόταν από έναν ορεινό όγκο µε μεγάλο υψόμετρο, πράγμα που συνεπαγόταν συχνές διακοπές λόγω του χιονιού και των παγετών τη χειμερινή περίοδο, η αποκατάσταση των οποίων συχνά καθυστερούσε κάποιες φορές ακόμη και για πολλές ημέρες, καθώς υπήρχε μεγάλη δυσκολία επίσκεψης της γραμμής και αποκατάστασης των βλαβών. Και παρότι ξοδεύτηκε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, περί τις 250.000 €, για την παρέμβαση αυτή, το πρόβλημα δεν λύθηκε, αφού, ναι µεν η νέα γραμμή που διέρχεται από μικρότερο υψόμετρο είναι καλύτερα επισκέψιμη και δεν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα από τα χιόνια, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο οι διακοπές να είναι συχνές.

Χωρίς τεχνικό κλιμάκιο ο ΔΕΔΔΗΕ στο Θέρμο

Αν ληφθεί υπόψη η δυσκολία προσέγγισης της περιοχής αυτής λόγω της ορεινότητάς της και του υποτυπώδους οδικού δικτύου, που αποτελείται στο σύνολό του από χωματόδρομους, αλλά και λόγω της μεγάλης απόστασής της από την έδρα του τεχνικού κλιμακίου στο Αγρίνιο, όπως και µε την υποστελέχωση του ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ σε τεχνικό προσωπικό, είναι αυτονόητο ότι αναπόφευκτα δημιουργούνται καθυστερήσεις αναφορικά µε την αποκατάσταση των βλαβών. Μια ιδιαίτερη διάσταση του προβλήματος είναι ότι το Γραφείο της ∆ΕΗ – ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ στο Θέρμο, που λειτουργεί με ένα άτομο, που απασχολείται σε υπηρεσίες γραφείου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταποκριθεί στα προβλήματα που ανακύπτουν.

Οι μεγάλες αποστάσεις από το Θέρμο όλων των περιοχών που παλαιότερα εξυπηρετούνταν πιο άμεσα από το κλιμάκιο του Θέρμου, όταν αυτό λειτουργούσε, είναι πολύ πιο δύσκολο να εξυπηρετηθούν από το κλιμάκιο του Αγρινίου, όπως γίνεται σήμερα, καθώς οι έτσι κι αλλιώς μεγάλες αυτές αποστάσεις, διπλασιάζονται για τη μετάβαση κλιμακίου τεχνικών από το Αγρίνιο, πράγμα που αφενός μεταφράζεται σε απώλεια χρόνου για αποκατάσταση των βλαβών και αφετέρου δεν μπορεί να είναι επωφελές οικονομικά για τον ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.

Εξάλλου, δεν εξυπηρετείται µόνο η περιοχή του Δήμου Θέρμου από το συγκεκριμένο Γραφείο αλλά και περιοχές εκτός αυτής, όπως είναι η περιοχή της Παμφίας (ευρύτερη περιοχή Μακρυνούς) και η ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, αμφότερες του ∆ήμου Αγρινίου, όπως και μέρος της Ναυπακτίας, από την περιοχή του Πλατάνου Ναυπακτίας ως την περιοχή της Γέφυρας Μπανιά.

Όλα τα προαναφερθέντα δημιουργούν το παράδοξο έως αδιανόητο φαινόμενο η ΔΕΗ να χρησιμοποιεί να χρησιμοποιεί την περιοχή του δήμου Θέρμου για τη μεταφορά ρεύματος ισχύος πολλών MegaWatt στα αστικά κέντρα και η περιοχή του Θέρμου να πλήττεται τόσο καίρια από δυσλειτουργίες.

Το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς – κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, αρμόδιο Υπουργείο, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας – να παρέμβουν αποφασιστικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο κάθε φορέας, για την εξασφάλιση απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του ∆ήμου Θέρμου.

Επίσης τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στον αναγκαίο εκσυγχρονισµό των δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και η πτώση τάσης, και στην επίλυση πιθανών τεχνικών αστοχιών, όπως αυτή µε τη γραμμή προς τις Κοινότητες Αµβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης, όπου δημιουργείται μείζον πρόβλημα.

Ακόμη σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου ως πρωταρχική προϋπόθεση για την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται µε την ομαλή ηλεκτροδότηση της περιοχής και µε την εξυπηρέτηση των πολιτών,  θεωρείται η επαναλειτουργία του Γραφείου της ∆ΕΗ – ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ στο Θέρµο µε την εγκατάσταση σ’ αυτό μόνιμου κλιμακίου µε τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικού προσωπικού και μέσων και παράλληλα τη λειτουργία στον ίδιο χώρο εμπορικού τμήματος για την εξυπηρέτηση των πελατών (είσπραξη λογαριασμών κ.α.).

Και φυσικά οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις καθίστανται κάτι παραπάνω από αναγκαίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Χαρακτηριστικών, τα οποία συνοπτικά αναφέρονται αφενός στις ιδιάζουσες δυσκολίες, που ανάγονται στην ορεινότητα της περιοχής, στο υποτυπώδες και ακατάλληλο οδικό δίκτυο, στην κραυγαλέα έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων και στις μεγάλες αποστάσεις των οικισμών περιμετρικά του Θέρμου από το Θέρμο, και πολύ περισσότερο από το Αγρίνιο και αφετέρου στις αστικού τύπου λειτουργίες που επιτελεί το Θέρμο για λογαριασμό μιας ευρείας ορεινής και αγροτικής περιοχής µε πληθυσμό άνω των 8.000 κατοίκων.

Νεάπολη Αγρινίου: 14χρονος μήνυσε 18χρονο για εκβιασμό!

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr