Δήμος Θέρμου: Επανεγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα έντυπα από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό

<p>thermo-vrefonhpiakos-stathmos</p>

Από τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Θέρμου ανακοινώνεται ότι :
Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων για το σχολικό έτος 2024-2025 θα γίνονται καθημερινά από την 10ην/6/2024 έως την 28ην/6/2024 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 2:00 μ. μ. στο κτίριο του Βρεφονηπιακού σταθμού.

Για το Βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών, ενώ για το νηπιακό τμήμα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 2,5 ετών και έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο υπάρχει στο Σταθμό) στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ της μητέρας καθώς και το ΑΜΚΑ της μητέρας και του βρέφους ή νηπίου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του νηπίου (πρόσφατη)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
5. Βεβαίωση του ιατρού για την καλή υγεία και αρτιμέλεια του παιδιού (υπάρχει έντυπο που δίνεται από τον παιδικό σταθμό).
6. Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας με πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης . Απαραίτητο για την εγγραφή είναι να έχουν πραγματοποιηθεί τα εμβόλια που προβλέπονται και κυρίως το εμβόλιο της ιλαράς.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 (το έντυπο υπάρχει στον Βρεφονηπιακό Σταθμό).
8. Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, τόσο των γονέων, όσο και του νηπίου (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων).
9. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2024 ( για εισοδήματα από 1/1/2023 έως 31/12/2023)
10. Σχετικά με την εργασία της μητέρας, ότι ισχύει κατά περίπτωση:
Α) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1) Αντίγραφο Αναγγελίας πρόσληψης ή πίνακα προσωπικού Ε4 ή ισχύουσας σύμβασης
2) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές.
Β) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΑΕΕ
1)Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
2)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
3)Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα (επικυρωμένη).
Γ) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΓΑ
1)Βεβαίωση ασφάλισης ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
Δ) ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
1)Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης από 20-05-24 και μετά.
2)Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ.
3)Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ.
Ε) ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές.
11. Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
• Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
• Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
-Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης (ισχύει μόνο για το ΕΣΠΑ), έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 27.000 για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 για μητέρες με 5 παιδιά και πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα έντυπα από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Πληροφορίες: Κα Τζωρτζοπούλου Βασιλική.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2644022275

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Θέρμο 31-5-2024

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πανελλαδικές: Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ διαγωνίζονται σε: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία