Δήμος Αγρινίου: «Σταγόνα στον ωκεανό» των οφειλών η ρύθμιση

Πενιχρά τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων οφειλών στο δήμο Αγρινίου

 Παρόμοια εικόνα σε σχέση με προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της τελευταίας ρύθμισης οφειλών στο δήμο Αγρινίου. Οι πάσης φύσεως οφειλές προς το δήμο Αγρινίου ανέρχονται στο των 8.196.000 ευρώ, ένα μεγάλο ποσό ομολογουμένως, και ο δήμος Αγρινίου προσδοκούσε και προσδοκά μέσα από τέτοιες ρυθμίσεις σε βελτίωση των οικονομικών του στοιχείων. Ωστόσο φαίνεται πως μεγάλη μερίδα των οφειλετών, είτε είναι ανενημέρωτοι για τις ευνοϊκές διατάξεις των ρυθμίσεων (απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους κτλ), είτε αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στο ευνοϊκότερο καθεστώς των ρυθμίσεων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις προς το Δήμο Αγρινίου και την ΔΕΥΑ Αγρινίου. Σε αυτήν εντάχθηκαν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών Βασίλη Φωτάκη, 795 αιτήματα οφειλετών, τα οποία αφορούν οφειλές συνολικού ύψους 780.000 ευρώ. Πρόκειται βεβαίως για πάσης φύσεως οφειλές (πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. λογαριασμοί ύδρευσης, τέλη κοινοχρήστων χώρων κτλ). Αυτές οι εντάξεις μόλις που αγγίζουν το 10% των συνολικών οφειλών που υπάρχουν προς το δήμο Αγρινίου. Και φυσικά μέσα από ένα τέτοιο μικρό ποσοστό οφειλετών που προχωρά σε ρύθμιση είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει θεαματική βελτίωση στα οικονομικά του δήμου Αγρινίου. Και αναπόφευκτα η εισπραξιμότητα παραμένει ένας δυσπεπίλυτος «γρίφος»…

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, η ρύθμιση αυτή έδινε τη δυνατότητα οι οφειλές να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό, από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
• αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
• αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
• αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
• αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% και
• αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Παρόμοια κατάσταση συναντά κανείς πάντως και σε σχέση με τα ανείσπρακτα της ΔΕΥΑ Αγρινίου, παρά το γεγονός ότι η Επιχείρηση προβαίνει συνεχώς σε διακανονισμούς με οφειλέτες. Σημειωτέον ότι ανείσπρακτα της ΔΕΥΑ Αγρινίου φιγουράρουν στη δεύτερη θέση των οφειλών του δήμου Αγρινίου και παρά τη σχετική βελτίωση της εισπραξιμότητας, πολλές από τις οφειλές προέρχονται από την εποχή των καποδιστριακών δήμων. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ Αγρινίου Κωνσταντίνο Κιτσοπάνο, από 1/1/2018 έως 31/12/2018  έγιναν 1.284 διακανονισμοί, που αφορούσαν οφειλές ύψους  285.604,37 ευρώ, από τα ανείσπρακτα ανέρχονται στο ποσό των 135.775,43 ευρώ, ενώ από 1/1/2019 έως 31/12/2019 έγιναν 841 διακανονισμοί, για οφειλές ύψους 154.970,91 ευρώ, από τα οποία τα ανείσπρακτα ανέρχονται στο ποσό των 102.560,87 ευρώ.

Πάντως πρόθεση της δημοτικής αρχής Αγρινίου είναι να μην προχωρά σε κατασχέσεις, πέραν το περιπτώσεων που βάσει του νόμου ο ταμίας του δήμου είναι υποχρεωμένος να προχωρά μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος στις προβλεπόμενες ενέργειες (δεσμεύσεις λογαριασμών κτλ).

Δημήτρης Παπαδάκης για την εφημερίδα Συνείδηση

Σε λιγότερο από 24ωρες τα πρώτα αποτελέσματα