ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔήμος Αγρινίου: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δήμος Αγρινίου: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δήμος Αγρινίου: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δήμος Αγρινίου: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”, στο πλαίσιο του οποίου υπάρχουν 54 δράσεις –  προτεινόμενα έργα

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Η αρχική έκδοση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αγρινίου εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Επόμενο στάδιο θα είναι η τελική του έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κάτι που εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει περίπου μέχρι τον Οκτώβριο.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν πολύτιμα και απαραίτητα εργαλεία σχεδιασμού που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εθνική στρατηγική και νομοθεσία.

Το κύριο αντικείμενο του ΣΒΑΚ είναι ο σχεδιασμός του συστήματος κινητικότητας του Δήμου σε χρονικό ορίζοντα 10ετίας και ο στόχος του είναι η αναβάθμιση των συνθηκών κινητικότητας ώστε οι μετακινήσεις στο Δήμο να γίνουν εύκολες, προσβάσιμες, βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.

Η κύρια παρέμβαση που προτείνει το ΣΒΑΚ του Δήμου Αγρινίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού και εκτεταμένου δικτύου ήπιας μετακίνησης για την πόλη του Αγρινίου. Το δίκτυο αυτό θα συνδέει κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, κοινωφελείς χώρους, χρήσεις γης εκπαίδευσης, εμπορίου, δημόσιας διοίκησης, αθλητισμού και αναψυχής.

Το δίκτυο ήπιας μετακίνησης θα αποτελείται από πλατείες, χώρους πρασίνου, πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και οδούς με διαπλατυσμένα πεζοδρόμια. Η υλοποίηση του δικτύου θα γίνει τμηματικά, με την πρώτη φάση να αφορά την υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων πεζοδρομήσεων και αναπλάσεων του Δήμου. Η παρέμβαση συνολικά είναι εκτεταμένη και θα αλλάξει πλήρως τη εικόνα της πόλης, το αστικό περιβάλλον και τις πρακτικές μετακίνησης.

Επιγραμματικά, οι στόχοι της καίριας αυτής παρέμβασης είναι: 

·         Βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη με βιώσιμα μέσα

·         Βελτίωση της προσπελασιμότητας του οδικού δικτύου για χρήστες με ειδικές ανάγκες 

·         Μείωση της χρήσης ΙΧ εντός του αστικού κέντρου

·         Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος

·         Αύξηση επισκεψιμότητας της πόλης του Αγρινίου

·         Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

·         Μείωση των οδικών ατυχημάτων

Το Σχέδιο Δράσης του ΣΒΑΚ αποτελείται από 54 διακριτές ενέργειες – προτεινόμενα έργα. Ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ουσιαστικά το ΣΒΑΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άντληση πόρων από τα κοινοτικά προγράμματα, καθώς κάθε έργο των επόμενων ετών για να χρηματοδοτηθεί είτε από το ΕΣΠΑ είτε από άλλα κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο ΣΒΑΚ.

Για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ προηγήθηκε διαβούλευση κατά την οποία οι φορείς που συμμετείχαν ενημερώθηκαν για τις προκαταρκτικές κατευθύνσεις σχεδιασμού, κλήθηκαν να καταθέσουν στοιχεία, εκτιμήσεις, προθέσεις, προτάσεις και καταγραφές προβλημάτων, αναγκών και ευκαιριών.

Το ΣΒΑΚ εξετάζει το σύνολο των πτυχών της αστικής κινητικότητας και προτείνει παρεμβάσεις όλων των ειδών, όπως κατασκευές έργων, εγκατάσταση εξοπλισμού, λειτουργικές αλλαγές κτλ. Οι παρεμβάσεις αυτές διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως προς το κόστος υλοποίησης τους. Είναι αρχή σχεδιασμού του ΣΒΑΚ να προκρίνονται «έξυπνες λύσεις» άμεσης εφαρμογής και μικρού κόστους.

Η αρχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική επίτευξης σωστής αναλογίας κόστους – οφέλους. Το ΣΒΑΚ Δήμου Αγρινίου περιέχει πολλές προτάσεις που είναι άμεσα και με μικρό ή με μηδενικό κόστος υλοποιήσιμες. Περιέχει όμως και προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων, επιφέρει οικονομικό κόστος, όπως αναπλάσεις, επένδυση σε νέες τεχνολογίες κτλ.. Το κρίσιμο στοιχείο είναι το εκτιμώμενο όφελος, για κάθε προτεινόμενη ενέργεια, να είναι μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο κόστος.

Είναι προφανές ότι συγκεκριμένοι τομείς της αστικής κινητικότητας, μπορούν να βελτιωθούν μόνο με παρεμβάσεις που επιφέρουν σημαντικό οικονομικό κόστος. Παραδείγματα αποτελούν η ανάγκη επένδυσης στη δημόσια συγκοινωνία ή η ανάγκη εδραίωσης ενός εκτεταμένου και ενιαίου δικτύου ήπιας μετακίνησης.

Τέτοιες παρεμβάσεις δεν αξιολογούνται αποκλειστικά από το οικονομικό τους κόστος, αξιολογούνται συνδυαστικά με το όφελος που θα επιφέρουν σε ένα πλήθος παραγόντων, όπως η προσβασιμότητα, η ισότητα, η προσπελασιμότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της πόλης, η αύξηση της επισκεψιμότητας, η υγεία των δημοτών κτλ..

Αποτελεί εξάλλου βασική αρχή σχεδιασμού των ΣΒΑΚ, ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν απαιτείται να είναι οικονομικά ανταποδοτικές, αρκεί να είναι συνολικά ωφέλιμες για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της αστικής κινητικότητας.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Ναυπακτία – Μεσολόγγι: Εθελοντική «ασπίδα» στα δάση

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ