ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα ΝεαΜε την δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών έργων ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Με την δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών έργων ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Με την δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών έργων ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Με την δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών έργων ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑΜ. Πρόκειται για την «Ολοκλήρωση ύδρευσης Ευηνοχωρίου», προϋπολογισμού 1.300.000€ και την «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης-τηλελέγχου τηλεχειρισμού για τη ελαχιστοποίηση των διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου», προϋπολογισμού  1.700.000€, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαγωνισμοί είναι ανηρτημένοι στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με συστημικούς αριθμούς 80076 και 69695 αντίστοιχα.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές και διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της ελαχιστοποίησης των διαρροών, της 24ώρης παρακολούθησης της ποιότητας του αντλούμενου νερού και της αντικατάστασης των ακατάλληλων υλικών του υφιστάμενου, γηρασμένου δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ευηνοχωρίου.

Η προτεινόμενη πράξη θα συμβάλλει στη γενικότερη ενίσχυση του επιπέδου της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και παράλληλα:

στη συνεχή τροφοδοσία νερού που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας,

στη μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,

στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας του σπαταλούμενου νερού που διαρρέει,

στη μείωση των αστοχιών, βελτίωση της συντήρησης και της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης,

στην πλήρη κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών για πόσιμο νερό, μέσω της περιστολής των απωλειών ύδατος,

στη δραστική μείωση ή εξάλειψη των διακοπών, περιορισμό των διαταραχών πίεσης, μείωση των περιπτώσεων υπερπίεσης, κλπ. βελτιώσεις της παρεχόμενης υδροδότησης.

H αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ είναι μια διαρκής προσπάθεια και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Κοντογιάννης Γεώργιος

aixmi-news

«ΕΞΟΔΟΣ 1826»: DVD της ταινίας στα σχολεία

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr