ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΔημιουργούνται 2.250 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών

Δημιουργούνται 2.250 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών

Δημιουργούνται 2.250 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών

Τη πρόσληψη 2250 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών περιλαμβάνει η τροπολία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Υπουργό Υγείας.

Επίσης περιλαμβάνει την ποσοστιαία κατανομή τους, οι οποίες καταλαμβάνονται σε ποσοστό 30% από νοσηλευτές ΠΕ κατηγορίας και σε ποσοστό 70% από νοσηλευτές ΤΕ κατηγορίας.

Τα ποσοστά αυτά μπορούν να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψήφιους που δεν εργάζονται στο δημόσιο τομέα.

Νοσηλευτές εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα μπορούν να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευομένου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

Χρόνος απόκτησης ειδικότητας

Παράλληλα, ρυθμίζεται το ποσοστό των εργαζόμενων νοσηλευτών που μπορούν να αποκτήσουν ειδικότητα για κάθε χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας. Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής εξειδίκευσης ανέρχεται σε 6 μήνες μετά από τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας.

Ειδικότητες και εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήμης που συστήνονται:

α)ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, επείγουσας, και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, παθολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής παίδων, περιεγχειρητικής νοσηλευτικής

β) εξειδικεύσεις διαχείρισης εξωσωματικής κυκλοφορίας, νεφρολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, νοσηλευτικής αποκατάστασης, νοσηλευτικής ελέγχου λοιμώξεων, νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευτικής χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων και δερματολογικής νοσηλευτικής

Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη κάθε νοσηλευτικής ειδικότητας ανέρχεται σε18 μήνες και νοσηλευτικής εξειδίκευσης σε 6 μήνες και καθορίζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες αυτών.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα:

Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισότιμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής.

Χρονική περίοδος 2020-2021
Για την περίοδο 2020-2021, ο συνολικός αριθμός των ειδικευόμενων νοσηλευτών, κατανέμεται σε

1650 θέσεις ειδικευόμενων επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής

600 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

Μέσα σε ένα μήνα θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού με την οποία εξειδικεύονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα, το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων.

news4health.gr

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr