ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔήλωση Νίκου Καζαντζή περί καθαρισμού ρεμάτων

Δήλωση Νίκου Καζαντζή περί καθαρισμού ρεμάτων

Δήλωση Νίκου Καζαντζή περί καθαρισμού ρεμάτων

Επειδή ακούω και διαβάζω τις τελευταίες ημέρες περί αρμοδιότητας για τον καθαρισμό των ρεμάτων θα ήθελα να απευθύνω το εξής ερώτημα:

Είναι Αλήθεια ότι ισχυρίζονται από τον Δήμο Αγρινίου ότι δεν έχουν αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των ρεμάτων;

Αν ναι:

1)  Γνωρίζουν άραγε την ύπαρξη της υπ. αριθ. 85/148/ΕΟΚ οδηγίας, όπου ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται ο Δήμος Αγρινίου και περιοχές του, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω;

2) Γνωρίζουν άραγε την ύπαρξη του άρθρου 4 του Ν. 4071/2012 όπου αναφέρεται ρητά και χωρίς καμία ασάφεια ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει με βάση την ανωτέρω οδηγία την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των ρεμάτων του;

3)  Διαβάζουν άραγε ολόκληρη ή μισή την υπ. αριθ. 8184/24-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία ναι μεν οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την συντήρηση και τον καθαρισμό των ρεμάτων, ΠΛΗΝ των εξαιρέσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στην παράγραφο 1.3 της εγκυκλίου αυτής, όπου ρητά αναφέρεται: …….. ….. «Επίσης κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/2012) με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 209 του Ν. 3852/2010 στους ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού των ρεμάτων, την οποία ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια.

4)  Θυμούνται μήπως την υπ. αριθ. 126/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα, η οποία είχε ως θέμα :

Έγκριση της Μελέτης και του Τρόπου Εκτέλεσης του έργου με τίτλο :

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ;

Εάν δεν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα πώς την ψηφίσαμε και πώς θα πληρώνονταν τα εντάλματα από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Πώς θα καταβάλλονταν το ποσό των 100.000 ευρώ που είχαμε ορίσει;

Μήπως τελικά αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Αγρινίου είχε και έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των ρεμάτων;

 

«Έπεσαν» οι υπογραφές για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed – Σταθμός και στον Γαλατά Μεσολογγίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr