ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΔιεθνική συνάντηση στην Πάτρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GRASPINNOPLUS

Διεθνική συνάντηση στην Πάτρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GRASPINNOPLUS

Διεθνική συνάντηση στην Πάτρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GRASPINNOPLUS

Διεθνική συνάντηση στην Πάτρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GRASPINNOPLUS

Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε η διεθνική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου InterregMED “GRASPINNOPLUS” στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2021.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων και συγκεκριμένα, από το TerrediSienaLab (Ιταλία), το Επιμελητήριο Ηλείας, το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Τεράσας (Ισπανία), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια της Ούμπριας (Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροδιατροφής, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ψυχαγωγίας και Πολιτιστικών αγαθών) (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η Υπεύθυνη έργου MariaGroueva, στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του MED .

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα του έργου, ενώ έγινε προγραμματισμός για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το έργο GRASPINNO PLUS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης για modular έργα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1.

Το έργο, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, στοχεύει στην περαιτέρω μεταφορά και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου GRASPINNO που στηρίζει Δημόσιες Αρχές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που υλοποιούν και συμμετέχουν σε διαδικασίες Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ).

Το έργο GRASPINNO PLUS θα αυξήσει τις διακρατικές δραστηριότητες καινοτόμων φορέων και δικτύων βασικών τομέων της περιοχής της Μεσογείου στο πλαίσιο της Κοινότητας Πράσινης Ανάπτυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος συμμετείχε στην εταιρική συνάντηση τόνισε τη σημασία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους δημόσιους φορείς.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο αποδεικνύεται και μέσα από τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συνεχίζει να συμμετέχει».

Η συνάντηση διεξήχθη σε υβδρική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στις ιστοσελίδες http://www.graspinno.eu/ και https://graspinno.interreg-med.eu/

Αιτήσεις δήλωσης ζημιάς σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr