ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΔιαγώνιος άξονας Αντίρριο – Λαμία: Χρηματοδότηση μόνο εφόσον ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών

Διαγώνιος άξονας Αντίρριο – Λαμία: Χρηματοδότηση μόνο εφόσον ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών

Διαγώνιος άξονας Αντίρριο – Λαμία: Χρηματοδότηση μόνο εφόσον ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών

Στη διαμόρφωση των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 παραπέμπει το Υπουργείο Υποδομών για τη χρηματοδότηση του διαγώνιου οδικού άξονα Αντίρριο – Λαμία και με τη προϋπόθεση ότι ο άξονας θα είναι στις προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) στο πλαίσιο του Στόχου «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών στο πλαίσιο της σύμβασης «Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο στο τμήμα Μπράλος- Άμφισσα» έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί οι υπόψη εκπονηθείσες μελέτες, ενώ υπολείπεται η εκπόνηση των οριστικών μελετών των δύο σηράγγων μήκους 2.150 μ. και 2.460 μ. αντίστοιχα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο του υπόψη έργου.

Το κόστος κατασκευής του υπόψη τμήματος ανέρχεται στο ποσό περίπου των 256.700.000,00 €. Ειδικότερα, όσον αφορά στο τμήμα «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη» του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υπόψη έργου, συνολικού προϋπολογισμού 12.850.000 € και αναμένεται με το πέρας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπογραφή της σύμβασης.

Στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης «Μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά τμήματα)», περιλαμβάνεται η βελτίωση του υφιστάμενου οδικού άξονα με αρχή την περιοχή όπου σήμερα υπάρχει ο ισόπεδος κόμβος προς Δελφούς και πέρας την περιοχή του υφιστάμενου κόμβου προς Αυλώνα, μετά τον Άγιο Νικόλαο. Η υπόψη μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί στο σύνολό της, ενώ εκκρεμούν οι οριστικές μελέτες των επτά σηράγγων στο τμήμα Ιτέα – Άγιος Νικόλαος. Το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής του υπόψη τμήματος ανέρχεται στο ποσό των 117.100.000,00 €.

Για το τμήμα Αντίρριο – Ναύπακτος – Άγιος Νικόλαος αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη σε εξέλιξη και φυσικά καμία εκτίμηση για το κόστος του έργου.
Ως γνωστόν, στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», δεν συμπεριλαμβάνεται στον υφιστάμενο προγραμματισμό του το έργο της κατασκευής του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο, ωστόσο δύναται να συγχρηματοδοτηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, οι μελέτες ωρίμανσης έργων μεταφορών που θα υλοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Στόχου 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» δύναται να ενταχθούν έργα μεταφορών στη βάση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) και του προγραμματισμού του αρμόδιου φορέα πολιτικής.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα Συνείδηση

Κεραμέως: Δεν θα γίνουν προαγωγικές εξετάσεις, στις 14 Ιουνίου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr